Ktl-icon-tai-lieu

Cấu hình router

Được đăng lên bởi Gió Tình Yêu
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.Giới thiệu:
    Router hay bộ định tuyến một dạng máy tính đặc biệt, hoạt động dựa trên phần mềm hoặc phần cứng, làm nhiệm vụ chuyển các gói tin qua hệ thống liên mạng, quá trình này được gọi là quá trình định tuyến. Router là thiết bị hoạt động tại lớp 3 (network) trong mô hình OSI. Router hoạt động dựa trên phần mềm hay router mềm là những máy tính được cài đặt các phần mềm làm nhiệm vụ định tuyến và kết nối các nhánh mạng (subnet) lại với nhau. Router mềm thường được sử dụng để nối các nhánh mạng với chi phí thấp và không đòi hỏi cao về hiệu suất và độ ổn định
Cấu hình router - Người đăng: Gió Tình Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Cấu hình router 9 10 616