Ktl-icon-tai-lieu

Cấu hình Switch 8077

Được đăng lên bởi Quế Trà My
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấu hình switch cơ bản
Mô tả

Cấu hình các thông số cơ bản cho Catalys Switch với giao diện
dòng lệnh CLI. Các tác vụ cần thực hiện bao gồm đặt tên cho
switch, cấu hình các interface vlan, cấu hình để telnet vào
switch….Dùng máy trạm kết nối với switch qua kết nối console,
giao diện tương tác người dùng sử dụng trình HyperTerminal. Đây
là một công cụ đuợc MS Windows hỗ trợ.
Thực hiện
1. Khởi động nguồn của switch. Trên giao diện Hyper Terminal
hiện ra các thông số khởi tạo trong quá trình khởi động Switch.
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
no
Press RETURN to get started!
00:04:13: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state
to administratively down
00:04:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface Vlan1, changed state to down
Người dùng sẽ được hỏi nếu muốn vào các hộp thoại để cấu hình
tự động, trả lời NO (vì mục đích của người dùng là muốn vào chế
độ CLI (command line interface).
2. Vào enable mode xem cấu hình mặc định của switch
Switch>enable

Switch#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 1473 bytes
!
version 12.1
!
hostname Switch
!
ip subnet-zero
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
!
interface FastEthernet0/2
no ip address
!
interface FastEthernet0/3
no ip address
!
interface FastEthernet0/4
no ip address
!
interface FastEthernet0/5
no ip address
!
interface FastEthernet0/6
no ip address
!
interface FastEthernet0/7
no ip address
!
interface FastEthernet0/8

no ip address
!
interface FastEthernet0/9
no ip address
!
interface FastEthernet0/10
no ip address
!
interface FastEthernet0/11
no ip address
!
interface FastEthernet0/12
no ip address
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
!
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip http server
!
line con 0
line vty 5 15
!
end
3. Thiết lập các thông số cho switch như hostname, enable
password, console password và virtual terminal password. Các loại
password sử dụng có phân biệt chữ thường và chữ hoa. Do đó

người dùng cần phân biết các ký tự sử dụng chữ viết hoa khác với
chữ viêt thường. Ví dụ Cisco khác với cisco.
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Vnpro
Vnpro(config)#enable password cisco
Vnpro(config)#enable secret class
Vnpro(config)#line console 0
Vnpro(config-line)#password console
Vnpro(config-line)...
Cấu hình switch cơ bản
Mô tả
Cấu hình các thông số cơ bản cho Catalys Switch với giao diện
dòng lệnh CLI. Các tác vụ cần thực hiện bao gồm đặt tên cho
switch, cấu hình các interface vlan, cấu hình để telnet vào
switch….Dùng máy trạm kết nối với switch qua kết nối console,
giao diện tương tác người dùng sử dụng trình HyperTerminal. Đây
là một công cụ đuợc MS Windows hỗ trợ.
Thực hiện
1. Khởi động nguồn của switch. Trên giao diện Hyper Terminal
hiện ra các thông số khởi tạo trong quá trình khởi động Switch.
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
no
Press RETURN to get started!
00:04:13: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state
to administratively down
00:04:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface Vlan1, changed state to down
Người dùng sẽ được hỏi nếu muốn vào các hộp thoại để cấu hình
tự động, trả lời NO (vì mục đích của người dùng là muốn vào chế
độ CLI (command line interface).
2. Vào enable mode xem cấu hình mặc định của switch
Switch>enable
Cấu hình Switch 8077 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu hình Switch 8077 - Người đăng: Quế Trà My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cấu hình Switch 8077 9 10 198