Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP ĐIỆN TỬ SỐ Ôn thi.

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP ĐIỆN TỬ SỐ B50 (TH12AB)
A. Lý thuyết
1. Chuyển đổi giữa các hệ đếm
2. Các phép tính số học
3. Tối thiểu hàm số bằng đại số và bìa Karnaugh
B. Bài tập
1. Xây dựng mạch so sánh hai số nhị phân hai bít
2. Xây dựng mạch mã hóa nhị phân 8:3 dùng cổng OR
3. Xây dựng mạch cộng đầy đủ.
4. Xây dựng mạch dồn kênh 8 - 1.
5. Xây dựng mạch tạo bít chẵn lẽ cho 4 dữ liệu cần truyền là d4d3d2d1
6. Xây dựng bộ đếm đồng bộ, đếm thuận, Kđ = ?, dùng JKFF, xung nhịp ở
sườn âm
7. Vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý hoạt động của bộ ghi dịch, nhập dữ liệu
vào nối tiếp ra nối tiếp 4 bít, dịch phải.
8. Vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý hoạt động của mạch chuyển đổi số
tương tự (DAC) theo phương pháp điện trở có trọng số khác nhau.
Chú ý: Không được mang tài liệu, điện thoại di động vào phòng thi.

...
CÂU HỎI ÔN TẬP ĐIỆN TỬ SỐ B50 (TH12AB)
A. Lý thuyết
1. Chuyển đổi giữa các hệ đếm
2. Các phép tính số học
3. Tối thiểu hàm số bằng đại số và bìa Karnaugh
B. Bài tập
1. Xây dựng mạch so sánh hai số nhị phân hai bít
2. Xây dựng mạch mã hóa nhị phân 8:3 dùng cổng OR
3. Xây dựng mạch cộng đầy đủ.
4. Xây dựng mạch dồn kênh 8 - 1.
5. Xây dựng mạch tạo bít chẵn lẽ cho 4 dữ liệu cần truyền là d
4
d
3
d
2
d
1
6. Xây dựng bộ đếm đồng bộ, đếm thuận, K
đ
= ?, dùng JKFF, xung nhịp
sườn âm
7. Vẽ sơ đồ và phân tích nguyênhoạt động của bộ ghi dịch, nhập dữ liệu
vào nối tiếp ra nối tiếp 4 bít, dịch phải.
8. Vẽ đồ phân tích nguyên hoạt động của mạch chuyển đổi số
tương tự (DAC) theo phương pháp điện trở có trọng số khác nhau.
Chú ý: Không được mang tài liệu, điện thoại di động vào phòng thi.
CÂU HỎI ÔN TẬP ĐIỆN TỬ SỐ Ôn thi. - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP ĐIỆN TỬ SỐ Ôn thi. 9 10 471