Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập hệ điều hành

Được đăng lên bởi Lê Gia Nhất Nữ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
1. Hệ điều hành là gì? Có mấy loại hệ điều hành? Hãy so sánh các loại hệ điều
hành đã nêu?
2. Trình bày các hệ thống trong cấu trúc hệ điều hành?
3. Thế nào là mô hình client server. Cho ví dụ minh họa.
4. Tại sao các HĐH hổ trợ môi trường đa nhiệm?
5. Sự phức tạp của hệ điều hành đa nhiệm là gì?
6. Tổ chức các tiến trình như thế nào? Thế nào là đồng bộ hóa và các giải pháp
đồng bộ hóa?
7. Ưu và khuyết điểm của các giải thuật điều phối các tiến trình?
8. Đối với các bài toán tranh chấp, hệ điều hành xử lý như thế nào?
9. Các giải pháp phần mềm làm việc như thế nào?
10. Có bao nhiêu giải pháp đồng bộ hóa?
11. Mục đích của việc quản lý bộ nhớ?
12. So sánh mô hình Linker Loader và Base Bound ?
13. Phân trang,Phân đoạn là gì? Mục đích của việc phân trang? Kỹ Thuật phân
trang?
14. Mục đích của việc kết hợp giữa phân đoạn và phân trang?
15. Mục đích của bộ nhớ ảo? Bộ nhớ ảo được xây dựng từ đâu? Ví dụ xây dựng bộ
nhớ ảo trong Win Xp.
16. Hãy trình bày quá trình tái kích hoạt tiến trình?
17. Hãy trình bày cách lưu trữ thông tin trên đĩa từ và đĩa quang (Có hình minh
họa)
18. Trình bày các chức năng I/O và bộ điều khiển nhập xuất?
19. Phần mềm nhập xuất có chức năng gì? Hãy trình bày tóm tắt các chức năng đó.
20. Hãy trình bày mục tiêu bảo vệ hệ thống và cấu trúc của miền bảo vệ.
(Chú ý soạn bài trước khi thi)
NỘI DUNG BÀI THI
Câu 1: Lý thuyết (Gồm 1,2 trong 20 câu trên)

Câu 2: Chương III Quản lý tiến trình. (Có thể có lý thuyết liên quan- thuật toán
ứng dụng trog bài toán quản lý tiến trình)
Câu 3: Đồng bộ hóa với Semaphore và giải quyết tranh chấp trong nhớ. ( Lập trình
– viết hàm yêu cầu trong tài liệu)
Chú ý: Đề thi 45 phút – được tham khảo tài liệu.

...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
1. Hệ điều hành là gì? Có mấy loại hệ điều hành? Hãy so sánh các loại hệ điều
hành đã nêu?
2. Trình bày các hệ thống trong cấu trúc hệ điều hành?
3. Thế nào là mô hình client server. Cho ví dụ minh họa.
4. Tại sao các HĐH hổ trợ môi trường đa nhiệm?
5. Sự phức tạp của hệ điều hành đa nhiệm là gì?
6. Tổ chức các tiến trình như thế nào? Thế nào là đồng bộ hóa và các giải pháp
đồng bộ hóa?
7. Ưu và khuyết điểm của các giải thuật điều phối các tiến trình?
8. Đối với các bài toán tranh chấp, hệ điều hành xử lý như thế nào?
9. Các giải pháp phần mềm làm việc như thế nào?
10. Có bao nhiêu giải pháp đồng bộ hóa?
11. Mục đích của việc quản lý bộ nhớ?
12. So sánh mô hình Linker Loader và Base Bound ?
13. Phân trang,Phân đoạn là gì? Mục đích của việc phân trang? Kỹ Thuật phân
trang?
14. Mục đích của việc kết hợp giữa phân đoạn và phân trang?
15. Mục đích của bộ nhớ ảo? Bộ nhớ ảo được xây dựng từ đâu? Ví dụ xây dựng bộ
nhớ ảo trong Win Xp.
16. Hãy trình bày quá trình tái kích hoạt tiến trình?
17. Hãy trình bày cách lưu trữ thông tin trên đĩa từ và đĩa quang (Có hình minh
họa)
18. Trình bày các chức năng I/O và bộ điều khiển nhập xuất?
19. Phần mềm nhập xuất có chức năng gì? Hãy trình bày tóm tắt các chức năng đó.
20. Hãy trình bày mục tiêu bảo vệ hệ thống và cấu trúc của miền bảo vệ.
(Chú ý soạn bài trước khi thi)
NỘI DUNG BÀI THI
Câu 1: Lý thuyết (Gồm 1,2 trong 20 câu trên)
Câu hỏi ôn tập hệ điều hành - Trang 2
Câu hỏi ôn tập hệ điều hành - Người đăng: Lê Gia Nhất Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập hệ điều hành 9 10 595