Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm tin học

Được đăng lên bởi nhannguyen-281092
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lý thuyết V.3

Câu 1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức
=SQRT(A2) thì nhận được kết quả:
a). 0
b). 5
c). #VALUE!
d). #NAME!
Câu 2. Để chèn hình ảnh vào văn bản ta thực hiện:
a). Chọn menu Insert -> Symbol.
b). Nhấn vào nút
trên thanh công cụ vẽ.
c). Chọn menu Insert -> Picture -> WordArt.
d). Tất cả đều đúng.
Câu 3. Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên
các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:
a) Insert - Column b) View - Column c) Format – Column d) Table - Column
Câu 4. Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - O là:
a). Mở một hồ sơ mới
b). Đóng hồ sơ đang mở
c). Mở một hồ sơ đã có
d). Lưu hồ sơ vào đĩa
Câu 5. Trong Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:
a). Ctrl – Z
b). Ctrl – X
c). Ctrl – V
d). Ctrl - Y
Câu 6. Trong Word, tổ hợp phím tắt cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:
a). Ctrl + A
b). Alt + A
c). Alt + F
d). Ctrl + F
Câu 7. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số
2013. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:
a). #VALUE!
b). Tin hoc
c). Tin hoc2013 d). 2013
Câu 8. Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là :
a). Tạo tệp văn bản mới
c). Chức năng thay thế trong soạn thảo

b). Định dạng chữ hoa
d). Lưu tệp văn bản vào đĩa

Câu 9. Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ
về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ?
a). Shift+Home
b). Alt+Home
c). Ctrl+Home
d). Shift+Ctrl+Home
Câu 10. Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong
Recycle Bin, ta thực hiện:
a). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy
b). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open
c). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore
d). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder...
Câu 11. Trong Excel, để nhập công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
a). Dấu chấm hỏi (?)
b). Dấu bằng (= )
c). Dấu hai chấm (: )
d). Dấu đô la ($)
Câu 12. Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, muốn tách một ô thành
nhiều ô, ta thực hiện:
a). Table - Cells
b). Table - Merge Cells
c). Tools - Split Cells
d). Table - Split Cells
Câu 13. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có
nghĩa là gì?
a). Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
b). Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
c). Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
d). Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp ...
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lý thuyết V.3
Hồ Quốc Mạnh 1/12
Câu 1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức
=SQRT(A2) thì nhận được kết quả:
a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #NAME!
Câu 2. Để chèn hình ảnh vào văn bản ta thực hiện:
a). Chọn menu Insert -> Symbol.
b). Nhấn vào nút trên thanh công cụ vẽ.
c). Chọn menu Insert -> Picture -> WordArt.
d). Tất cả đều đúng.
Câu 3. Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên
các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:
a) Insert - Column b) View - Column c) Format Column d) Table - Column
Câu 4. Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - O là:
a). Mở một hồ sơ mới b). Đóng hồ sơ đang mở
c). Mở một hồ sơ đã có d). Lưu hồ sơ vào đĩa
Câu 5. Trong Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:
a). Ctrl Z b). Ctrl X c). Ctrl V d). Ctrl - Y
Câu 6. Trong Word, tổ hợp phím tắt cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:
a). Ctrl + A b). Alt + A c). Alt + F d). Ctrl + F
Câu 7. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số
2013. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:
a). #VALUE! b). Tin hoc c). Tin hoc2013 d). 2013
Câu 8. Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là :
a). Tạo tệp văn bản mới b). Định dạng chữ hoa
c). Chức năng thay thế trong soạn thảo d). Lưu tệp văn bản vào đĩa
Câu 9. Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ
về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ?
a). Shift+Home b). Alt+Home
c). Ctrl+Home d). Shift+Ctrl+Home
Câu 10. Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong
Recycle Bin, ta thực hiện:
a). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy
b). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open
c). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore
d). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder...
Câu 11. Trong Excel, để nhập công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
a). Dấu chấm hỏi (?) b). Dấu bằng (= )
c). Dấu hai chấm (: ) d). Dấu đô la ($)
Câu 12. Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, muốn tách một ô thành
nhiều ô, ta thực hiện:
a). Table - Cells b). Table - Merge Cells
c). Tools - Split Cells d). Table - Split Cells
Câu 13. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có
nghĩa là gì?
a). Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
b). Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
c). Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
d). Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số
Câu hỏi trắc nghiệm tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm tin học - Người đăng: nhannguyen-281092
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm tin học 9 10 773