Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học căn bản

Được đăng lên bởi Le Hoong Son Le
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 8927 lần   |   Lượt tải: 18 lần
PHẦN WORD:
Phần 1:
1 - Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên
các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:
[a]--Insert - Column
[b]--View - Column
[c]--Format - Column
[d]--Table - Column

2 - Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:
[a]--Mở một hồ sơ mới
[b]--Đóng hồ sơ đang mở
[c]--Mở một hồ sơ đã có
[d]--Lưu hồ sơ vào đĩa

3 - Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì
bấm tổ hợp phím:
[a]--Ctrl – Z
[b]--Ctrl – X
[c]--Ctrl - V
[d]--Ctrl - Y

4 - Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản
đang soạn thảo:

[a]--Ctrl + A
[b]--Alt + A
[c]--Alt + F
[d]--Ctrl + F

5 - Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là:
[a]--Tạo tệp văn bản mới
[b]--Chức năng thay thế trong soạn thảo
[c]--Định dạng chữ hoa
[d]--Lưu tệp văn bản vào đĩa

6 - Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, muốn tách một ô thành
nhiều ô, ta thực hiện:
[a]--Table - Cells
[b]--Table - Merge Cells
[c]--Tools - Split Cells
[d]--Table - Split Cells

7 - Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là:
[a]--Xóa tệp văn bản
[b]--Chèn kí hiệu đặc biệt
[c]--Lưu tệp văn bản vào đĩa
[d]--Tạo tệp văn bản mới

8 - Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện:
[a]--View - Exit
[b]--Edit - Exit
[c]--Window - Exit
[d]--File - Exit

9 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen),
ta thực hiện:
[a]--Bấm phím Enter
[b]--Bấm phím Space
[c]--Bấm phím mũi tên di chuyển
[d]--Bấm phím Tab

10 - Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy
in, ..., được gọi là:
[a]--Thanh công cụ định dạng
[b]--Thanh công cụ chuẩn
[c]--Thanh công cụ vẽ
[d]--Thanh công cụ bảng và đường viền

11 - Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực
hiện:
[a]--Insert - Header and Footer

[b]--Tools - Header and Footer
[c]--View - Header and Footer
[d]--Format - Header and Footer

12 - Trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng
công cụ:
[a]--Microsoft Equation
[b]--Ogranization Art
[c]--Ogranization Chart
[d]--Word Art

13 - Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn
văn, sau đó:
[a]--Chọn menu lệnh Edit - Copy
[b]--Bấm tổ hợp phím Ctrl - C
[c]--Cả 2 câu a. b. đều đúng
[d]--Cả 2 câu a. b. đều sai

14 - Trong Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề
phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo:...
PHẦN WORD:
Phần 1:
1 - Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên
các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:
[a]--Insert - Column
[b]--View - Column
[c]--Format - Column
[d]--Table - Column
2 - Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:
[a]--Mở một hồ sơ mới
[b]--Đóng hồ sơ đang mở
[c]--Mở một hồ sơ đã có
[d]--Lưu hồ sơ vào đĩa
3 - Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì
bấm tổ hợp phím:
[a]--Ctrl – Z
[b]--Ctrl – X
[c]--Ctrl - V
[d]--Ctrl - Y
4 - Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản
đang soạn thảo:
Câu hỏi trắc nghiệm Tin học căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Tin học căn bản - Người đăng: Le Hoong Son Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Tin học căn bản 9 10 293