Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Được đăng lên bởi linhdtt92-gmail-com
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 2067 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

BÀI GIẢNG TÓM TẮT

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT GIẢI 2
Dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin
(Lưu hành nội bộ)

Đà Lạt 2008

LỜI NÓI ĐẦU
Để đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn sinh viên, nhất là sinh viên chuyên ngành
công nghệ thông tin, Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Đà Lạt chúng tôi đã
tiến hành biên soạn các giáo trình, bài giảng chính trong chương trình học
Tài liệu này được soạn theo đề cương chi tiết môn Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Giải 2
của Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Đà Lạt. Mục tiêu của nó nhằm giúp các
bạn sinh viên chuyên ngành có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập.
Mặc dù đã rất cố gắng nhiều trong quá trình biên soạn giáo trình, song không khỏi còn
nhiều thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của sinh
viên và các bạn đọc để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn.
Đà Lạt, ngày 30 tháng 06 năm 2008

1

Mục lục
Chương I: Cây ............................................................................................................................... 4
I. Các thuật ngữ cơ bản trên cây ................................................................................................ 4
1. Định nghĩa ......................................................................................................................... 4
2. Thứ tự các nút trong cây.................................................................................................... 5
3. Các thứ tự duyệt cây quan trọng........................................................................................ 6
4. Cây có nhãn và cây biểu thức ............................................................................................ 6
II. Cây nhị phân (Binary Trees)................................................................................................... 8
1. Định nghĩa ......................................................................................................................... 8
2. Vài tính chất của cây nhị phân........................................................................................... 9
3. Biểu diễn cây nhị phân ...................................................................................................... 9
4. Duyệt cây nhị phân ............................................................................................................ 9
5. Cài đặt cây nhị phân .....................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC ĐÀ LT
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
NGUYN TH THANH BÌNH
BÀI GING TÓM TT
CU TRÚC D LIU VÀ THUT GII 2
Dành cho sinh viên ngành công ngh thông tin
(Lưu hành ni b)
Đà Lt 2008
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Người đăng: linhdtt92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9 10 824