Ktl-icon-tai-lieu

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (501040)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
C

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
GIẢI THUẬT (501040)

B
F
D
E

Giới thiệu môn học

G
K
H

Giới thiệu
Môn học giới thiệu:
Các cấu trúc dữ liệu cơ bản
Các giải thuật điển hình trên các cấu trúc dữ liệu đó

Dùng phương pháp hướng đối tượng.
Ngôn ngữ lập trình minh hoạ:
Mã giả (pseudocode)
C++ (không được giảng dạy chính thức trong môn
học)

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu môn học

2

Nội dung
Chương 1. Tổng quan
Chương 2. Stack
Chương 3. Queue
Chương 4. Stack và Queue liên kết
Chương 5. Đệ qui
Chương 6. List và String
Chương 7. Tìm kiếm
Chương 8. Sắp xếp
Chương 10. Cây nhị phân
Chương 11. Cây nhiều nhánh
Chương 9. Bảng và truy xuất thông tin

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu môn học

3

Tài liệu tham khảo
[1] Kruse, R. L., and Ryba, A. J. 1999. Data Structures
and Program Design in C++. Prentice-Hall Inc.
[2] Trân, N. N. B. 2001. Giáo trình Cấu trúc Dữ liệu và
Giải thuật. KhoaCNTT, ĐH Bách KhoaTp.HCM
[3] Jesse Liberty, 1997. Teach Yourself C++ in 21
days. ISBN: 0-672-31070-8, SAMS
[4] Davis Chapman, 1998. Teach Yourself Visual C++ 6
in 21 days. ISBN: 0-672-31240-9, SAMS

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu môn học

4

Vấn đề ngôn ngữ lập trình
Dùng C++ để diễn đạt => Có vấn đề?
Mã giả (pseudo code)
Giả lập, thường là dễ hiểu, không chi tiết đến các kỹ
thuật lập trình
Ở cấp độ hết sức tổng quát: gần ngôn ngữ tự nhiên
Hoặc rất chi tiết: như dùng ngôn ngữ t ựa Pascal, tựa
C++

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu môn học

5

Trao đổi phục vụ học tập
Trang Web:

Có các mục: hỏi đáp, thông tin chi tiết, lịch giảng
dạy

Cán bộ giảng dạy:
ThS. Nguyễn Ngô Bảo Trân (tran@dit.hcmut.edu.vn)
ThS. Bùi Hoài Thắng (thang@dit.hcmut.edu.vn)

Trợ giảng:
Nguyễn Lưu Đăng Khoa (nldkhoa@dit.hcmut.edu.vn)
Dương Ngọc Hiếu (dnhieu@dit.hcmut.edu.vn)
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu môn học

14

Sinh viên senior
Sinh viên senior:
A
B
C
D

Các buổi tiếp SV phục vụ môn học:
T.Thắng:
C.Trân:

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu môn học

15

...
A
B
C
D
F
G
E
H
K
C U TRÚC D LI U VÀ
C U TRÚC D LI U VÀ
GI I THU T (501040)
GI I THU T (501040)
Gi i thi u môn h c
Gi i thi u môn h c
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (501040) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (501040) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (501040) 9 10 700