Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc máy tính

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chương 1
Giới thiệu về Phần
cứng của máy tính PC

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Nội dung chính của chương

 Phần cứng của PC cần phải có Phần mềm
 Phần cứng của PC:
1. Nhìn từ bên ngoài, PC có những gì?
2. Bên trong hộp hệ thống có những gì?
3. Bên trên Bo mạch hệ thống có những gì?
4. Phân biệt Bộ nhớ chính và Bộ nhớ phụ
5. Phân biệt BIOS hệ thống và BIOS mở rộng

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Hardware Cần Software
như chiếc xe cần tài xế và thợ máy

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chức năng cơ bản của Hardware: Nhập,
Xử lý, Lưu trữ và Xuất dữ liệu

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Các yếu tố cần thiết để cho Hardware
hoạt động

 Phương pháp thông tin giữa CPU và các thiết
bị khác: Ngắt, DMA, ...
 Software điều khiển thiết bị: các trình điều
khiển thiết bị
 Nguồn điện cung cấp cho thiết bị

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Tóm tắt chương

 Vấn đề cài đặt và hỗ trợ các thiết bị I/O
 Thủ tục cài đặt chung
 Cài đặt thiết bị I/O dùng cổng nối tiếp, song
song, USB, IEEE 1394 và các khe cắm mở
rộng
 Các thiết bị I/O cơ bản của PC: bàn phím,
chuột và hệ thống con video

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Thi học kỳ

 Thi trắc nghiệm
 40 câu hỏi
 Mỗi câu hỏi có 5 trả lời: A,B,C,D,E
 Chỉ được phép chọn 1 trả lời
 Thời gian 60 phút
Good Luck to You!

...
Chương 1
Giới thiệu về Phần
cứng của máy tính PC
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Cấu trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc máy tính - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cấu trúc máy tính 9 10 301