Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc và bảo vệ máy tính

Được đăng lên bởi Hoàng Tùng
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 4052 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu hỏi trắc nghiệm: Cấu trúc và bảo trì máy tính
1 - Mục nào sau đây trong Windows XP dùng để kiểm tra các thiết bị đã được cài đặt
driver hay chưa?
[a]--System Infomation
[b]--Device Manage
[c]--System Configuration Utility
[d]--Registry Editor
2 - Trong Device Manager có thể nhận biết các thiết bị chưa cài đặt driver tại mục:
[a]--Monitor
[b]--Other Device
[c]--System Devices
[d]--Computer
3 - Modem gắn ngoài được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?
[a]--COM
[b]--LPT
[c]--IEEE 1394
[d]--RJ 45
4 - Để thay đổi ngày giờ hệ thống cần chọn mục nào trong CMOS Setup Utility?
[a]--Standard CMOS
[b]--Advanced Chipset
[c]--Set User Password
[d]--Intergrated Peripherals
5 - Lệnh Create trong chương trình Partition Magic có tác dụng gì?
[a]--Xóa phân vùn
[b]--Tạo mới phân vùng
[c]--Định dạng phân vùng
[d]--Thay đổi kích thước phân vùng
6 - Các thiết lập về cấu hình phần cứng máy tính được lưu trữ tại?
[a]--RAM
[b]--Hard Disk Drive
[c]--CMOS RAM
[d]--Cache

7 - Bạn sẽ làm gì khi máy tính bị khóa bằng mật khẩu CMOS?
[a]--Khởi động bằng Last Know Good Config
[b]--Cài lại Hệ điều hành
[c]--Khởi động bằng Safe Mode
[d]--Clear CMOS
8 - Cổng PS/2 có màu xanh lá được kết nối với thiết bị nào sau đây?
[a]-- Chuột
[b]--Bàn phím
[c]--Scanner
[d]--Modem
9 - Khi khởi động máy tính, loa tín hiệu phát ra tiếng beep dài liên tục, lỗi do thiết bị nào
sau đây?
[a]--Mainboard
[b]--CPU
[c]--VGA Card
[d]--RAM
10 - Công nghệ Dual Channel được ứng dụng cho thiết bị nào sau đây?
[a]--CPU
[b]--RAM
[c]--Mainboard
[d]--HDD

---------------------II
1 - Vi xử lý thế hệ Core 2 Duo của Intel được tích hợp bao nhiêu nhân xử lí?
[a]--1
[b]--2
[c]--3
[d]--4
2 - Màn hình được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?
[a]--LPT
[b]--VGA
[c]--Firewire
[d]--COM
3 - Tốc độ 1x chuẩn của ổ đĩa CD-ROM thường có giá trị là:
[a]--1024 KBps
[b]--1500 KBps
[c]--150 KBps
[d]--2048 KBps
4 - Máy in phun sử dụng loại mực nào sau đây:
[a]--Mực bột
[b]--Băng mực
[c]--Mực nước
[d]--Không dùng mực
5 - Hệ thống tập tin thường dùng để định dạng đĩa cứng sử dụng Hệ điều hành Windows?
[a]--FAT, Ext2
[b]--NTFS, Ext3
[c]--NTFS, FAT
[d]--Ext2, Ext3
6 - Lệnh nào sau đây trong MS-DOS dùng để khôi phục bản ghi khởi động chính (Master
Boot Record)?
[a]--Format C:/s
[b]--Fdisk
[c]--Dir
[d]--Fdisk /mbr

7 - Máy Scanner được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?
[a]--USB
[b]-- RJ 45
[c]-- LPT
[d]--RJ 11
8 - Kết quả chuyển đổi số nhị phân 10110101 sang số thập phân là?
[a]--74
[b]--181
[c]--192
[d]--...
Câu hỏi trắc nghiệm: Cấu trúc và bảo trì máy tính
1 - Mục nào sau đây trong Windows XP dùng để kiểm tra các thiết bị đã được cài đặt
driver hay chưa?
[a]--System Infomation
[b]--Device Manage
[c]--System Configuration Utility
[d]--Registry Editor
2 - Trong Device Manager có thể nhận biết các thiết bị chưa cài đặt driver tại mục:
[a]--Monitor
[b]--Other Device
[c]--System Devices
[d]--Computer
3 - Modem gắn ngoài được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?
[a]--COM
[b]--LPT
[c]--IEEE 1394
[d]--RJ 45
4 - Để thay đổi ngày giờ hệ thống cần chọn mục nào trong CMOS Setup Utility?
[a]--Standard CMOS
[b]--Advanced Chipset
[c]--Set User Password
[d]--Intergrated Peripherals
5 - Lệnh Create trong chương trình Partition Magic có tác dụng gì?
[a]--Xóa phân vùn
[b]--Tạo mới phân vùng
[c]--Định dạng phân vùng
[d]--Thay đổi kích thước phân vùng
6 - Các thiết lập về cấu hình phần cứng máy tính được lưu trữ tại?
[a]--RAM
[b]--Hard Disk Drive
[c]--CMOS RAM
[d]--Cache
Cấu trúc và bảo vệ máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc và bảo vệ máy tính - Người đăng: Hoàng Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Cấu trúc và bảo vệ máy tính 9 10 580