Ktl-icon-tai-lieu

Chapter 10: 8051 SERIAL COMMUNICATION

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NATIONAL TAIWAN

OCEAN UNIVERSITY
國國國國國國國國

Chapter 10
8051 SERIAL
COMMUNICATION

 2002 MuDer Jeng

10/05/12

Microcomputers and Microprocessors

Outlines
♦ Contrast and compare serial versus parallel

communication
♦ List the advantages of serial communication
over parallel
♦ Explain serial communication protocol
♦ Contrast synchronous versus asynchronous
communication
♦ Contrast half-versus full-duplex transmission
 2002 MuDer Jeng

♦ Explain the process of data framing
♦ Describe data transfer rate and bps rate
♦ Define the RS232 standard
♦ Explain the use of the MAX232 and MAX233

chips
♦ Interface the 8051 with an RS232 connector
♦ Discuss the baud rate of the 8051
♦ Describe serial communication features of the
8051
♦ Program the 8051 for serial data communication
 2002 MuDer Jeng

Basics of serial communication

 2002 MuDer Jeng

 2002 MuDer Jeng

 2002 MuDer Jeng

 2002 MuDer Jeng

...
10/05/12
10/05/12
Microcomputers and Microprocessors
Microcomputers and Microprocessors
NATIONAL TAIWAN
NATIONAL TAIWAN
OCEAN UNIVERSITY
OCEAN UNIVERSITY
國國國國國國國
國國國國國國國
2002 MuDer Jeng
2002 MuDer Jeng
Chapter 10
Chapter 10
8051 SERIAL
8051 SERIAL
COMMUNICATION
COMMUNICATION
Chapter 10: 8051 SERIAL COMMUNICATION - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chapter 10: 8051 SERIAL COMMUNICATION - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chapter 10: 8051 SERIAL COMMUNICATION 9 10 911