Ktl-icon-tai-lieu

Chapter 9 COUNTERTIMER PROGRAMMING IN THE 8051

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NATIONAL TAIWAN

OCEAN UNIVERSITY
國國國國國國國國

Chapter 9
COUNTER/TIMER
PROGRAMMING IN THE 8051

2002/4/8

Microcomputers and Microprocessors

Outlines
♦ List the timers of the 8051 and their associated

registers
♦ Describe the various modes of the 8051 timers
♦ Program the 8051 timers to generate time delays
♦ Program the 8051 counters as event counters

 2002 MuDer Jeng

PROGRAMMING 8051 TIMERS
Timer 0 registers
TL0 ( timer 0 low byte )
TH0 ( timer 0 high byte )

 2002 MuDer Jeng

Timer 1 registers
TL1 ( timer 1 low byte )
TH1 ( timer 1 high byte )

 2002 MuDer Jeng

TMOD (timer mode) register

 2002 MuDer Jeng

The case of GATE =1 in TMOD

 2002 MuDer Jeng

 2002 MuDer Jeng

...
2002/4/8
2002/4/8
Microcomputers and Microprocessors
Microcomputers and Microprocessors
NATIONAL TAIWAN
NATIONAL TAIWAN
OCEAN UNIVERSITY
OCEAN UNIVERSITY
國國國國國國國
國國國國國國國
Chapter 9
Chapter 9
COUNTER/TIMER
COUNTER/TIMER
PROGRAMMING IN THE 8051
PROGRAMMING IN THE 8051
Chapter 9 COUNTERTIMER PROGRAMMING IN THE 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chapter 9 COUNTERTIMER PROGRAMMING IN THE 8051 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chapter 9 COUNTERTIMER PROGRAMMING IN THE 8051 9 10 6