Ktl-icon-tai-lieu

Chia subnet

Được đăng lên bởi hathaiqui-ptit
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHƯƠNG PHÁP CHIA SUBNET BẰNG CÁCH ĐẾM LÓNG
NGÓN TAY
Khi tính toán IP, chia subnet thì chúng ta thường áp dụng công thức để tính toán.
Công thức tính là 2^n và 2^h - 2 ( 2^m -2 ),
-Để tính tổng số subnet có được sau khi chia ta dùng công thức 2^n, trong đó n là
số bit mượn để chia subnet trong octet đó (mượn làm network id).
-Để tính tổng số host/subnet ta dùng công thức 2^h-2, trong đó h là tổng số bit còn
lại dùng làm host sau khi đã mượn . Ta phải trừ 2 vì cần bỏ địa chỉ subnet id và
broadcast.
Nói sơ sơ qua cách tính truyền thống như vậy thôi, giờ chúng ta tìm hiểu cách nhẩm
nhanh bằng cách đếm lóng tay nhé!
PHƯƠNG PHÁP CHIA SUBNET BẰNG CÁCH ĐẾM LÓNG NGÓN TAY
Đầu tiên các bạn xòe bàn tay trái ra và đếm theo hình:

Đếm theo số màu đen nhé!
Các bạn để ý bàn tay chúng ta có tất cả 14 lóng tay, mỗi lóng tay tương trưng cho 1
bit nhé! ^^
Đếm 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384.

Đếm đi đếm lại cho thuộc đi nhé các bạn.
- Để tính tổng số lượng Subnet idcó được sau khi chia, ta đếm số bit mượn làm
subnet id trong octet đó là ra. Mượn 3 bit thì đếm 2 4 8, mượn 4 bit thì đếm 2 4 8
16, giá trị của bit đếm sau cùng chính là tổng số subnet id sau khi được chia ra.
Ví dụ: 10.10.0.0 /13 ---> mượn 5 bit ---> đếm 2 4 8 16 32. Vậy mạng này có 32
subnet.
- Để tính bước nhảy trong mỗi subnet id. Ta đếm số bit còn lại dùng làm host trong
riêng octet đó. Giá trị của bit được đếm sau cùng cũng là giá trị của bước nhảy trong
octet đó.
Ví dụ: 172.35.0.0/19. Tức là địa chỉ lớp B sẽ mượn 3 bit ở octet thứ 3 làm subnet id.
Dùng phương pháp đếm ta có 2 4 8, đủ 3 bit mượn rồi, vậy tổng số subnet id là 8.
Ta biết trong octet thứ 3 sau khi cho mượn 3 bit làm net id thì còn lại 5 bit làm host,
vậy ta đếm 2 4 8 16 32, đủ 5 bit rồi, giá trị là 32, và cũng chính là bước nhảy của
subnet id., thử xem nào:
-172.35.0.0/19
-172.35.32.0/19
-172.35.64.0/19
-172.35.96.0/19
-172.35.128.0/19
-172.35.160.0/19
-172.35.192.0/19
-172.35.224.0/19
Ta có tổng cộng 8 subnet id, với bước nhảy là 32.
- Để tính địa chỉ broadcast của một subnet idta lấy subnet id kế tiếp giảm 1. Ví dụ,
để tính broadcast của subnet id 172.35.64.0/19, ta lấy subnet id kế tiếp là
172.35.96.0/19 giảm 1 == 172.35.95.255/19 đây chính là broadcast của subnet id
172.35.64.0
- Để tính số host trong một subnet, ta đếm toàn bộ số bit host còn lại trong subnet
và lấy giá trị bit sau cùng đó -2, Lưu ý là không phân biệt octet. Nhắc lại, ta lấy giá
trị của bit được đếm sau cùng - 2 ta được số host trong subnet id có thể x...
PHƯƠNG PHÁP CHIA SUBNET BẰNG CÁCH ĐẾM LÓNG
NGÓN TAY
Khi tính toán IP, chia subnet thì chúng ta thường áp dụng công thức để tính toán.
Công thức tính là 2^n và 2^h - 2 ( 2^m -2 ),
-Để tính tổng số subnet có được sau khi chia ta dùng công thức 2^n, trong đó n là
số bit mượn để chia subnet trong octet đó (mượn làm network id).
-Để tính tổng số host/subnet ta dùng công thức 2^h-2, trong đó h là tổng số bit còn
lại dùng làm host sau khi đã mượn . Ta phải trừ 2 vì cần bỏ địa chỉ subnet id và
broadcast.
Nói sơ sơ qua cách tính truyền thống như vậy thôi, giờ chúng ta tìm hiểu cách nhẩm
nhanh bằng cách đếm lóng tay nhé!
PHƯƠNG PHÁP CHIA SUBNET BẰNG CÁCH ĐẾM LÓNG NGÓN TAY
Đầu tiên các bạn xòe bàn tay trái ra và đếm theo hình:
Đếm theo số màu đen nhé!
Các bạn để ý bàn tay chúng ta có tất cả 14 lóng tay, mỗi lóng tay tương trưng cho 1
bit nhé! ^^
Đếm 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384.
Chia subnet - Trang 2
Chia subnet - Người đăng: hathaiqui-ptit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chia subnet 9 10 343