Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách bảo mật thông tin

Được đăng lên bởi Ngan Nam Thuong Nho
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty cổ phần Brainworks

Thuyết trình về
chính sách bảo mật thông tin
trong các công ty Nhật bản

9:00-11:30 ngày 2 tháng 7 năm 2013
                 *đón khách lúc 8:30

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
BÀI HỌC RÚT RA TỪ CÁC SỰ CỐ XẢY RA Ở NHẬT BẢN
Tiểu sử diễn giả

【Nội dung thuyết trình】
・Quan điểm trước đây về “Nước và Sự an toàn là miễn phí”.
・Nhiều công ty chỉ cần bỏ ra khoảng 500 yên để xin lỗi
vì đã để lộ thông tin cá nhân của khách hàng.
・Các sự kiện bảo mật trong 10 năm nay.
・Đối sách của các công ty Nhật Bản.
・Các đối sách mở rộng cho cả chuỗi cung ứng.
・Cân bằng giữa ứng dụng CNTT và vấn đề bảo mật.
・Tầm quan trọng của việc đào tạo nhân viên.
【Địa điểm tổ chức】204 Trần Bình Trọng q5 HCM,

Năm 2001 ông gia nhập công ty Brainworks, ông
thành lập bộ phận bảo mật, triển khai các dịch vụ
như đào tạo nhân viên, chính sách bảo mật, chuẩn
đoán bảo mật, đối sách để doanh nghiệp bảo vệ
thông tin cá nhân.
Sau đó, không chỉ gói gọn trong lĩnh vực bảo mật,
bộ phận này còn tổ chức mở rộng hỗ trợ toàn bộ công việc kinh doanh
của các công ty vừa và nhỏ. Chẳng hạn như cơ cấu tổ chức, phát triển
nguồn nhân lực, quy ước về sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin ...

tòa nhà Brainworks Asia

【Đầu sách chính】
“Hệ thống quản lý bảo mật thông tin gỡ rối bằng chứng nhận ISO27001”
Giám đốc Oonishi Shinji “Chính sách bảo mật là ma sát khô”
Thông dịch tiếng Việt:TGĐ Việt Vang - ông Hoàng Hải Triều
“Nghệ thuật tìm kiếm khách hàng
thông qua sử dụng đánh dấu thông tin cá nhân”
【Số lượng】100 người  【lệ phí tham gia】100.000VND 
“Quản lý rủi ro trong thời đại sử dụng công nghệ thông tin”
        
*Thu phí vào ngày thuyết trình

【Diễn giả】Công Ty Cổ Phần Brainworks

khách tham dự sẽ được một phần quà là một cuốn
sách bản tiếng Việt “Bảo mật thông tin nơi công sở”

●Thông tin đăng ký

Xin vui lòng gọi vào số điện thoại 08-5413-5887 (Cty Brainworks Asia) hoặc gửi fax đến 08-3864-1111 (Cty Việt Vang) để đăng ký.
Trong trường hợp đăng ký bằng email, điền tên công ty, họ tên, số điện thoại và gửi vào mail info_vn@bwg.co.jp hoặc info@vietvang.net

Gửi đến Brainworks Asia

★Mục bắt buộc

Bảng đăng ký tham gia buổi thuyết trình ngày 2/7

★Công ty

★Ông/Bà:

★Số điện thoại

Email

Brain Works Asia Co.,Ltde-mail liên hệ:info_vn@bwg.co.jp

■TP.Hồ Chí Minh
Đường Nguyễn Khắc Việt, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM
Số điện thoại 08-5413-5884
Fax 08-5413-5887

...
e-mail liên hệinfo_vn@bwg.co.jp
http://www.bwg.co.jp/
Brain Works Asia Co.,Ltd
■TP.Hồ Chí Minh
Đường Nguyễn Khắc Việt, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM
Số điện thoại 08-5413-5884 Fax 08-5413-5887
Công ty cổ phần Brainworks
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
BÀI HỌC RÚT RA TỪ CÁC SỰ CỐ XẢY RA Ở NHẬT BẢN
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
BÀI HỌC RÚT RA TỪ CÁC SỰ CỐ XẢY RA Ở NHẬT BẢN
9:00-11:30 ngày 2 tháng 7 năm 2013
                 *đón khách lúc 8:30
9:00-11:30 ngày 2 tháng 7 năm 2013
                 *đón khách lúc 8:30
Thuyết trình về
chính sách bảo mật thông tin
trong các công ty Nhật bản
Nội dung thuyết trình
Quan điểm trước đây về “Nước và Sự an toàn là miễn phí”.
Nhiều công ty chỉ cần bỏ ra khoảng 500 yên để xin lỗi
vì đã để lộ thông tin cá nhân của khách hàng.
Các sự kiện bảo mật trong 10 năm nay.
Đối sách của các công ty Nhật Bản.
Các đối sách mở rộng cho cả chuỗi cung ứng.
Cân bằng giữa ứng dụng CNTT và vấn đề bảo mật.
Tầm quan trọng của việc đào tạo nhân viên.
Địa điểm tổ chức 204 Trần Bình Trọng q5 HCM,
tòa nhà Brainworks Asia
Diễn giảCông Ty Cổ Phần Brainworks
Giám đốc Oonishi Shinji
Thông dịch tiếng Việt TGĐ Việt Vang - ông Hoàng Hải Triều
Số lượng 100 người  【 lệ phí tham gia 100.000VND
         *Thu phí vào ngày thuyết trình
Tiểu sử diễn giả
Năm 2001 ông gia nhập công ty Brainworks, ông
thành lập bộ phận bảo mật, triển khai các dịch vụ
như đào tạo nhân viên, chính sách bảo mật, chuẩn
đoán bảo mật, đối sách để doanh nghiệp bảo vệ
thông tin cá nhân.
Sau đó, không chỉ gói gọn trong lĩnh vực bảo mật,
bộ phận này còn tổ chức mở rộng hỗ trợ toàn bộ công việc kinh doanh
của các công ty vừa và nhỏ. Chẳng hạn như cơ cấu tổ chức, phát triển
nguồn nhân lực, quy ước về sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin ...
Đầu sách chính
“Hệ thống quản lý bảo mật thông tin gỡ rối bằng chứng nhận ISO27001”
“Chính sách bảo mật là ma sát khô”
“Nghệ thuật tìm kiếm khách hàng
thông qua sử dụng đánh dấu thông tin cá nhân”
“Quản lý rủi ro trong thời đại sử dụng công nghệ thông tin”
Xin vui lòng gọi vào số điện thoại 08-5413-5887 (Cty Brainworks Asia) hoặc gửi fax đến 08-3864-1111 (Cty Việt Vang) để đăng ký.
Trong trường hợp đăng ký bằng email, điền tên công ty, họ tên, số điện thoại và gửi vào mail info_vn@bwg.co.jp hoặc info@vietvang.net
●Thông tin đăng ký
Gửi đến Brainworks Asia
Bảng đăng tham gia buổi thuyết trình ngày 2/7
Mục bắt buộc
khách tham dự sẽ được một phần quà là một cuốn
sách bản tiếng Việt “Bảo mật thông tin nơi công sở”
Số điện thoại Email
Công ty Ông/Bà:
Chính sách bảo mật thông tin - Người đăng: Ngan Nam Thuong Nho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chính sách bảo mật thông tin 9 10 880