Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng của các tầng trong mô hình OSI

Được đăng lên bởi Thái Hòa
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 9198 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài tập 1:Chức năng của các tầng trong mô hình OSI
• Tầng ứng dụng (Application): định nghĩa một giao diện lập trình
giao tiếp với mạng cho các ứng dụng người dùng.
• Tầng trình diễn (Presentation): có trách nhiệm mã hóa dữ liệu từ
tầng ứng dụng để truyền đi trên mạng và ngược lại.
• Tầng phiên (Session): tạo ra một liên kết ảo giữa các ứng dụng.
• Tầng giao vận (Transport): cho phép truyền dữ liệu với độ tin cậy
cao.
• Tầng mạng (Network): cho phép truy xuất tới các nút trong mạng
LAN bằng cách sử dụng địa chỉ logic
• Tâng liên kết dữ liệu (Data Link): truy xuất tới một mạng vật lý
bằng các địa chỉ vật lý.
• Cuối cùng, tầng vật lý (Physical): có thể bao gồm các thiết bị kết
nối, cáp nối.
Chi tiết của mỗi tầng.
Tầng 7: Tầng ứng dụng (Application layer)
Tầng ứng dụng là tầng gần với người sử dụng nhất. Nó cung cấp phương
tiện cho người dùng truy nhập các thông tin và dữ liệu trên mạng thông
qua chương trình ứng dụng. Tầng này là giao diện chính để người dùng
tương tác với chương trình ứng dụng, và qua đó với mạng.
Các ứng dụng này có thể thực hiện các tác vụ như truyền tệp tin, in ấn, email, duyệt web,…
Tầng 6: Tầng trình diễn (Presentation layer)
Tầng trình diễn biến đổi dữ liệu để cung cấp một giao diện tiêu chuẩn cho
tầng ứng dụng. Nó thực hiện các tác vụ như mã hóa dữ liệu sang dạng
MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions), nén dữ liệu, và các thao
-1-

tác tương tự đối với biểu diễn dữ liệu để trình diễn dữ liệu theo như cách
mà chuyên viên phát triển giao thức hoặc dịch vụ cho là thích hợp. Chẳng
hạn: chuyển đổi tệp văn bản từ mã EBCDIC sang mã ASCII, hoặc tuần tự
hóa các đối tượng (object serialization) hoặc các cấu trúc dữ liệu (data
structure)
Tầng 5: Tầng phiên (Session layer)
Tầng phiên kiểm soát các (phiên) hội thoại giữa các máy tính. Tầng này
thiết lập, quản lý và kết thúc các kết nối giữa trình ứng dụng địa phương
và trình ứng dụng ở xa. Tầng này còn hỗ trợ hoạt động song công
(duplex) hoặc bán song công (half-duplex) hoặc đơn công (Single) và
thiết lập các qui trình đánh dấu điểm hoàn thành (checkpointing) – giúp
việc phục hồi truyền thông nhanh hơn khi có lỗi xảy ra, vì điểm đã hoàn
thành đã được đánh dấu – trì hoãn (adjournment), kết thúc (termination)
và khởi động lại (restart). Mô hình OSI uỷ nhiệm cho tầng này trách
nhiệm “ngắt mạch nhẹ nhàng” (graceful close) các phiên giao dịch (một
tính chất của giao thức kiểm soát giao vận TCP) và trách nhiệm kiểm tra
và phục hồi phiên, đây là phần thường không được dùng đến trong bộ
giao thức T...
Bài tập 1:Chức năng của các tầng trong mô hình OSI
Tầng ứng dụng (Application): định nghĩa một giao diện lập trình
giao tiếp với mạng cho các ứng dụng người dùng.
Tầng trình diễn (Presentation): có trách nhiệm mã hóa dữ liệu từ
tầng ứng dụng để truyền đi trên mạng và ngược lại.
Tầng phiên (Session): tạo ra một liên kết ảo giữa các ứng dụng.
Tầng giao vận (Transport): cho phép truyền dữ liệu với độ tin cậy
cao.
Tầng mạng (Network): cho phép truy xuất tới các nút trong mạng
LAN bằng cách sử dụng địa chỉ logic
Tâng liên kết dữ liệu (Data Link): truy xuất tới một mạng vật lý
bằng các địa chỉ vật lý.
Cuối cùng, tầng vật lý (Physical): có thể bao gồm các thiết bị kết
nối, cáp nối.
Chi tiết của mỗi tầng.
Tầng 7: Tầng ứng dụng (Application layer)
Tầng ứng dụng là tầng gần với người sử dụng nhất. Nó cung cấp phương
tiện cho người dùng truy nhập các thông tin và dữ liệu trên mạng thông
qua chương trình ứng dụng. Tầng này là giao diện chính để người dùng
tương tác với chương trình ứng dụng, và qua đó với mạng.
Các ứng dụng này có thể thực hiện các tác vụ như truyền tệp tin, in ấn, e-
mail, duyệt web,…
Tầng 6: Tầng trình diễn (Presentation layer)
Tầng trình diễn biến đổi dữ liệu để cung cấp một giao diện tiêu chuẩn cho
tầng ứng dụng. Nó thực hiện các tác vụ như mã hóa dữ liệu sang dạng
MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions), nén dữ liệu, và các thao
-1-
Chức năng của các tầng trong mô hình OSI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng của các tầng trong mô hình OSI - Người đăng: Thái Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chức năng của các tầng trong mô hình OSI 9 10 347