Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 01: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 01: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ,
BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH
GV: Trần Phước Tuấn
EMAIL: tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com

Nội dung bài học
1. Vấn đề - bài toán
2. Thuật toán - thuật giải
3. Các phương pháp biểu diễn thuật toán
4. Các bước để giải một bài toán trên máy tính
5. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình
6. Thể hiện thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình

Page 2

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

1. Vấn đề - bài toán
Khái niệm
• Vấn đề thường được dùng với nghĩa rộng hơn

bài toán, bài toán là vấn đề mà để giải quyết nó
phải liên quan ít nhiều đến tính toán

• Pitago chia mọi vấn đề mà con người cần giải

quyết thành hai loại:

– Theorema: vấn đề cần khẳng định tính đúng – sai
– Problema: vấn đề cần tìm giải pháp để để đạt
được mục tiêu từ những điều kiện ban đầu nào đó

Page 3

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

1. Vấn đề - bài toán
Khái niệm
• Theo nhiều kết quả nghiên cứu: việc giải quyết

vấn đề - bài toán mà Pitago nêu ra đều có thể
diễn ra theo một sơ đồ chung:
AB
• Ở đây:
– A có thể là giả thiết, điều kiện ban đầu
– B có thể là kết luận, mục tiêu cần đạt
–  là suy luận, giải pháp cần xác định
Page 4

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

1. Vấn đề - bài toán
Khái niệm
• Ví dụ 1: Bài toán kiểm tra tính nguyên tố
– Cho: Số nguyên dương N
– Cần biết: N có là số nguyên tố hay không?
• Ví dụ 2: Bài toán quản lý hồ sơ sinh viên
– Cho: Hồ sơ gốc của các sinh viên trong trường
– Cần biết: Bảng thống kê, phân loại sinh viên
theo kết quả học tập

Page 5

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

8. Hãy tìm thuật toán?
1.

Cho a,b,c tìm max, min (phát
triển cho 4 số, 5 số, …)
2. ax+b=0;
3. ax2+bx+c=0;
4. Tháng  Quý.
5. Tiền điện.
6. Dạng tam giác(nhập a,b,c):
Cân, Vuông, Đều, Vuông cân.
7. S=1+2+…+n
8. Số hạng thứ n của dãy fibonaci
9. UCLN, BCNN của 2 số.
10. Rút gọn phân số (nhập tử số,
mẫu số).
Page 46

11. Cơ số 10  2. (10  k)
12. Cơ số 2  10. (k  10)
13. Nhập giờ, phút, giây, nhập số
giây thêm, xuất ra giờ, phút
giây.
14. Số nguyên tố
15. Số chính phương
16. Phân tích Thừa số nguyên tố.
17. Tổng các ước số của 1 số.
18. Tổng các số nguyên tố < n
19. Tổng các số chính phương < n

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

Page 47

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

...
CHƯƠNG 01: GII QUYT VN ĐỀ,
BÀI TOÁN B
NG MÁY TÍNH
GV: Trn Phước Tun
EMAIL:
tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com
CHƯƠNG 01: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 01: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 01: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH 9 10 83