Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 1 : GiỚI THIỆU HỆ VI XỬ LÝ TỔNG QUÁT

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
GiỚI THIỆU HỆ VI XỬ LÝ TỔNG QUÁT

10/05/12

1

1.1 Sự phát triển của các hệ vi xử lý
• Họ vi mạch số và công nghệ
– IC thường được phân loại thành SSI, MSI, LSI, VLSI hoặc ULSI
– Về công nghệ chế tạo: MOS, TTL, IIL.

• Khái niệm máy tính, máy vi tính và vi xử lý
– Bao gồm: ALU, control, storage, input, output, trong đó ALU + control
= CPU.
– CPU có thể chia làm 3 dạng thiết kế:
• Multi-chip CPU
• Microprocessor (vi xử lý)
• Single-chip microprocessor (vi xử lý đơn chip): thường được gọi tắt
là microcontroller unit (vi điều khiển).

• Lịch sử phát triển vi xử lý

10/05/12

2

10/05/12

3

10/05/12

4

10/05/12

5

1.10 Vi điều khiển
• Các giới hạn của vi xử lý:
– Cần bộ nhớ ngoài để thực thi chương trình.
– Không thể giao tiếp trực tiếp với I/O mà cần phải có mạch giao tiếp bên ngoài.

• Vi xử lý và vi điều khiển:

10/05/12

47

10/05/12

48

...
10/05/12 1
CH NG 1ƯƠ
Gi I THI U H VI X LÝ T NG QUÁT
CHƯƠNG 1 : GiỚI THIỆU HỆ VI XỬ LÝ TỔNG QUÁT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 1 : GiỚI THIỆU HỆ VI XỬ LÝ TỔNG QUÁT - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 1 : GiỚI THIỆU HỆ VI XỬ LÝ TỔNG QUÁT 9 10 133