Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1 Tổng quan Hệ điều hành

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
Tổng quan Hệ điều hành
Phạm Tuấn Sơn
Email: ptson@fit.hcmuns.edu.vn

1

Mục tiêu
n
n

n
n

n

Phát biểu hệ điều hành là gì
Giải thích vai trò của hệ điều hành trong hệ
thống máy tính
Trình bày các chức năng của hệ điều hành
Trình bày đặc điểm của một số kiến trúc hệ
điều hành
Trình bày quá trình khởi động máy tính

2

Dẫn nhập
n

Đã nghe:
q

q

Máy tính là thiết bị
tính toán nhiều tính năng
Máy tính gồm 3 thành phần:
n
n
n

n

Đã sử dụng máy tính:
q
q
q

n

Bộ xử lý
Bộ nhớ
Các thiết bị nhập xuất

Chơi game
Nghe nhạc
Lập trình

Đã sử dụng máy tính như thế nào, có dễ không?
3

ENIAC - Máy tính hiện đại đầu tiên

4

...hệ thống xử lý theo lô (batch system)
n

Phần cứng cung cấp thiết bị tính toán
q

Làm sao chia sẻ thiết bị đắt tiền giữa nhiều người dùng?
n
n
n

n

n

Hệ điều hành (HĐH) được phát triển để thực hiện các
công việc một cách tuần tự
HĐH luôn nằm trong bộ nhớ
q

n

Đăng kí giờ sử dụng?
Đưa chương trình cho người vận hành máy?
Họ chạy CT và trả lại kết quả cho bạn

Quản lý thường trú (Resident monitor)

Người điều khiển đưa cho máy một chuỗi các chương
trình được phân cách
q

Thông thường, chương trình nằm trong các thẻ đọc (card) được
phân cách bởi các thẻ điều khiển (control card). Đầu đọc thẻ
(card reader) sẽ đọc dữ liệu trên các thẻ này
5

Gợi ý
n

n

n

n

n

Khả năng tự hoạt động ngay sau khi bật máy: HĐH thường có khả
năng này còn các phần mềm khác thì không.
Tác động đến máy tính khi chương trình kết thúc: khi kết thúc HĐH
thì máy tính không sử dụng được nữa (và HĐH thường tự thực hiện
luôn thao tác tắt máy), các phần mềm khác không như vậy.
Mức độ cần thiết cho sự hoạt động tối thiểu của máy tính: HĐH là
phần mềm bắt buộc phải có, các phần mềm khác thì không tới mức
bắt buộc.
Khả năng điều khiển phần cứng: Các phần mềm khác không điều
hành trực tiếp các thiết bị phần cứng (trong 1 số trường hợp hiếm
hoi thì cũng có – nhưng khi đó chỉ điều hành 1 vài thiết bị), còn HĐH
điều hành tất cả các thiết bị phần cứng.
Độ phức tạp: HĐH thường được thiết kế công phu, phức tạp hơn
các phần mềm khác.
43

Gợi ý (tt)
n

n

n

n

n

Thứ tự cài đặt: HĐH phải được cài đặt vào máy tính trước các phần
mềm khác.
Mức độ sử dụng: người dùng máy tính nào cũng phải sử dụng
HĐH, còn những phần mềm khác thì người có người không
Hình thức quản lý: Các phần mềm khác không quản lý, điều hành
HĐH mà là ngược lại: HĐH quản lý, điều hành các phần mềm khác.
Số lượng cài đặt trên mỗi máy tính: mỗi máy tính cao cấp thường
chỉ có 1 hoặc vài HĐH, nhưng thường có ...
1
Chương 1
Tng quan H điu hành
Phm Tun Sơn
Email: ptson@fit.hcmuns.edu.vn
Chương 1 Tổng quan Hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1 Tổng quan Hệ điều hành - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 1 Tổng quan Hệ điều hành 9 10 877