Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1: Tổng quan về INTERNET

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ INTERNET
WWW

NỘI DUNG
•
•
•
•

Giới thiệu lịch sử
Các khái niệm căn bản Internet
Các dịch vụ cơ bản của Internet
Giới thiệu khái quát về Web

GIỚI THIỆU LỊCH SỬ
• Mạng Internet xuất phát từ mạng ARPANET của Mỹ (1969) mạng giữa các trường ĐH
• 1989 - Tim BernersLee phát minh ra giao thức World Wide Web,
sau đó tạo ra ngôn ngữ Hypertext Markup Language -HTML
• 1990 - Tim viết trình duyệt (Web Browser) và Web server đầu
tiên (info.cern.ch)
• Từ năm 1993 internet phát triển rất nhanh
• Việt nam có Internet vào tháng11/1997
• Đến nay, mạng internet liên kết hàng trăm triệu người dùng và có
khoảng hơn 30 tỉ trang web, hơn108 triệu website (2-2007 Netcraft'ssurvey)

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

• Internet : mạng máy tính toàn cầu, các máy truyền
thông với nhau bằng giao thức chung là TCP/IP
(Transfer Control Protocol/Internet Protocol)
• Intranet : là mạng cục bộ không nối vào Internet,
truyền thông bằng giao thức TCP/IP.
• Mô hình Client-Server: mô hình khách-chủ. Server
chứa tài nguyên dùng chung cho nhiều máy Client
• Internet Server: là các Server cung cấp các dịch vụ
Internet (Web Server, Mail Server, FTP Server…)

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
• Internet Service Provider (ISP): Nhà cung cấp dịch vụ
Internet cho khách hàng. Mỗi ISP có nhiều khách hàng
và có thể có nhiều loại dịch vụ Internet khác nhau.
• Internet Protocol: tiêu chuẩn chi phối việc chuyển tải
thông tin giữa các máy tính trong mạng
Một số giao thức thông dụng: TCP, HTTP, FTP, MTP…
• World Wide Web (WWW): Mạng toàn cầu các máy tính
sử dụng Internet để trao đổi các tài liệu web.

ỨNG DỤNG WEB
Giúp định hướng cho nhà thiết kế
• Website Giáo dục
• Huấn luyện (online trainning)
• Website Tin tức
• Website Giải trí
• Diễn đàn trao đổi thảo luận
• Quản lý, Mua bán, ….

...
CHƯƠNG I
TNG QUAN V INTERNET
WWW
Chương 1: Tổng quan về INTERNET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1: Tổng quan về INTERNET - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 1: Tổng quan về INTERNET 9 10 815