Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ THEN CHỐT TRONG TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ
THEN CHỐT TRONG TƯƠNG
TÁC NGƯỜI MÁY
I. Con người
1. Tổng quan
2. Các kênh vào ra thông tin
3. Trí nhớ con người và ảnh hưởng đến quá
trình giao tiếp
4. Lập luận và giải quyết vấn đề

II. Máy tính
1

Các thành phần chính của hệ
tương tác

2

Đặc điểm tâm sinh lý của con
người
• Con người có khả năng:
– Thu nhận thông tin qua các hệ thống giác
quan (Perceptual Systems)
– Xử lý thông tin thông qua các hệ thống vận
động (Motor systems)
– Lưu trữ thông tin trong ký ức (Memory
system)

• Cảm xúc, trạng thái ảnh hưởng đến
khả năng của con người
• Khả năng của con người là hữu hạn
 Ràng buộc khi thiết kế hệ tương tác
cho người dùng con người
3

Mục đích nghiên cứu
• Tìm hiểu nhận thức và cách thức xử lý
thông tin của con người
• Phân tích các khả năng của con người

Trên cơ sở đó, xây dựng
các phần mềm tiện dụng

4

2. Các kênh vào ra thông tin
visual, auditory

smell

taste

proprioception
haptics
tactile

2. Các kênh vào ra thông tin
Nói

Bằng lời
Thị giác
Thính giác
Xúc giác
Vị giác
Khứu giác
Cảm nhận
Hành động căn
cứ vào xúc giác

Không lời
Thơ
Biểu cảm trên khuôn mặt
Cử chỉ tay
Cử chỉ thân thể

Cử động mắt
Điều khiển hơi thở
Điều khiển thần kinh
EEG: Electroencephalography
Tín hiệu sinh học
Nhịp tim
EMG: Electromyography
GSR: Galvanic Skin Response

2.1. Thị giác

7

Tương tác qua thị giác
• Xem xét sự phụ thuộc của cảm nhận thị giác vào
– Kích thước hay khoảng cách tương đối giữa đối tượng
quan sát và mắt
– Độ sáng và độ tương phản của đối tượng
– Khả năng và hạn chế của hệ thống thị giác

8

a. Cảm nhận ánh sáng
• Trên võng mạc có hai
loại tế bào
– Tế bào hình que: nhạy
cảm với ánh sáng, cho
phép nhìn thấy đối
tượng trong điều kiện
ánh sáng yếu
– Tế bào hình nón: kém
nhạy cảm với ánh sáng
• Có ba loại tế bào hình
nón cho phép cảm nhận
ánh sáng với bước sóng
khác nhau, giúp ta cảm
nhận được màu sắc: đỏ,
xanh lá cây và xanh
lam

9

b. Cảm nhận về kích thước
• Góc nhìn:
– là góc giới hạn bởi hai đường thẳng từ đỉnh và chân đối
tượng đi qua tâm nhìn
– thường được đo bằng độ/phút/giây
– Phụ thuộc vào kích thước của đối tượng và khoảng cách
từ đối tượng đến mắt

10

Cảm nhận về kích thước
• Hai đối tượng cùng khoảng cách, đối tượng nào
có kích thước lớn thì sẽ nhìn tốt hơn (ảnh trên
võng mạc sẽ lớn hơn)
• Như vậy:
– Nếu góc nhìn quá nhỏ: không có cảm nhận về đối tượng
– Độ nhìn: Khả năng một người bình thường cảm nhận
được các chi tiết của đối tượng
– Luật hằng số của kích thước: ví dụ: cảm nhận về chiều
cao của con người là không ...
CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ
THEN CHỐT TRONG TƯƠNG
TÁC NGƯỜI MÁY
I. Con người
1. Tổng quan
2. Các kênh vào ra thông tin
3. T nhớ con người ảnh hưởng đến quá
trình giao tiếp
4. Lập luận giải quyết vấn đề
II. Máy tính
1
CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ THEN CHỐT TRONG TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ THEN CHỐT TRONG TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ THEN CHỐT TRONG TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY 9 10 799