Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Tổng quan hệ thống WEB

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2

TỔNG QUAN VỀ MỘT
HỆ THỐNG WEB

THÀNH PHẦN CỦA WEBSITE
• Webpage
Là trang web. hiển thị các thông tin dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm
thanh, ...
• Homepage: Trang chủ. Thường là trang đầu tiên khi truy cập một
website.
• Website
Tập hợp các trang web. Web site của các tổ chức hay cá nhân trên
mạng bao gồm tập hợp các trang web liên quan đến tổ chức này.
• Uniform Resource Locator (URL)
Địa chỉ của web trên internet
• Web Browser
Ứng dụng để truy cập đến trang web qua URL

NỘI DUNG

•
•
•
•
•

Mục đích của website cần thiết kế
Chiến lược thiết kế
Các khái niệm cơ bản
Quy trình thiết kế website
Thiết kế giao diện

MỤC ĐÍCH CỦA WEBSITE CẦN THIẾT KẾ

• Nội dung chính của website
• Sử dụng hình ảnh
• Nguồn gốc của dữ liệu trên website chính xác
• Chủ đề chủ đạo mà website hướng đến
• Mục tiêu chính xác rõ ràng
=> hỗ trợ nhiều cho việc thiết kế, hiệu chỉnh
website, dễ dàng tìm kiếm thông tin phù hợp với
nội dung đó.

CHIẾN LƯỢC THIẾT KÊ

•
•
•
•

Lựa chọn giao diện web phù hợp
Tạo ra giá trị về nội dung
Quy hoạch bố cục trang web
Cải thiện tốc độ truy cập web

Tốc độ truy cập web
• Tốc độ truy cập và xử lý trang web cũng phụ
thuộc rất nhiều vào việc thiết kế website.
• Các đoạn flash, video, nhạc, hình ảnh phân
giải cao, hiệu ứng hiển thị
• Chọn lọc các media tiêu điểm, có dung lượng
nhẹ và cho hiển thị

...
CHƯƠNG 2
T
T
NG QUAN V
NG QUAN V
M
M
T
T
H
H
TH
TH
NG WEB
NG WEB
Chương 2: Tổng quan hệ thống WEB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: Tổng quan hệ thống WEB - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 2: Tổng quan hệ thống WEB 9 10 951