Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 3 : HỌ VI ĐiỀU KHIỂN 8051

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 3
HỌ VI ĐiỀU KHIỂN 8051

3.1 Giới thiệu họ vi điều khiển 8051
• 8051 là vi điều khiển đầu tiên của họ vi điều khiển MCS51
được Intel sản xuất vào năm 1980. Họ MCS51 là họ 8-bit có
khả năng định địa chỉ 64KB bộ nhớ chương trình và 64KB bộ
nhớ dữ liệu.

3.2 Kiến trúc phần cứng 8051

3.8 Lập trình hợp ngữ 8051

...
CH NG 3ƯƠ
H VI Đi U KHI N 8051
CHƯƠNG 3 : HỌ VI ĐiỀU KHIỂN 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 3 : HỌ VI ĐiỀU KHIỂN 8051 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 3 : HỌ VI ĐiỀU KHIỂN 8051 9 10 274