Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 5: CSS CASCADING STYLE SHEET

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THIẾT KẾ WEB CĂN BẢN
CHƯƠNG 5
CSS- CASCADING STYLE SHEET
GV: Nguyễn Thị Thùy Linh

NỘI DUNG

• Các khái niệm cơ bản
• Áp dụng CSS vào trang HTML
• Các nhóm trong CSS
• Sử dụng CSS trong Dreamweaver

1. Các khái niệm cơ bản
• CSS: mẫu định dạng phân tầng
• CSS là một chuẩn để định dạng các trang HTML,
XHTML, XML.
• CSS mở rộng ngôn ngữ HTML với hơn 70 thuộc tính
kiểu dáng áp dụng cho các thẻ HTML.
• Giúp các nhà thiết kế Web có thêm nhiều lựa chọn màu
sắc, khoảng cách, vị trí, biên, con trỏ trang web.
• CSS phục vụ cùng lúc cho nhiều trang, CSS cũng là một
dạng HTML Style.

1. Các khái niệm cơ bản

• Những thuộc tính áp dụng vào trong tài liệu mà
không phá vỡ cấu trúc HTML sẵn có
• CSS làm tăng sự nhất quán (định dạng) và tăng
tốc độ tải trang web (tập tin CSS chỉ tải lần đầu
tiên khi truy cập vào trang web)

1. Các khái niệm cơ bản
• Tiện ích của CSS :

– Kiểm soát bố cục trang, kỹ thuật thiết kế font và
dạng chữ tốt hơn
– Khi thay đổi định dạng chỉ cần thay đổi CSS, các
trang khác sẽ tự động cập nhật sự thay đổi đó
– Dễ duy trì hoạt động của site hơn.
• Bất lợi của CSS:

– Không hỗ trợ rộng rãi, hay hỗ trợ không hết

BÀI TẬP
Áp dụng Mẫu định dạng trong file css cho nội dung trang web:

Ví dụ: Định dạng ô trong bảng Thời khóa biểu:
Bước 2: Chọn cell cần định dạng. Vào cửa sổ Property
chọn style: style1

BÀI TẬP
Áp dụng Mẫu định dạng trong file css cho nội dung trang web:

- Bước 3: Từ cửa sổ Modify Style, chọn tên mẫu
cần áp dụng trong danh sách Class / Ok
- Bước 4: Kiển tra lại kết quả áp dụng mẫu. Chọn ô
vừa mới áp dụng mẫu, chuyển qua chế độ Code

...
THIT KẾ WEB CĂN BẢN
CHƯƠNG 5
CSS- CASCADING STYLE SHEET
GV: Nguyn ThThùy Linh
CHƯƠNG 5: CSS CASCADING STYLE SHEET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 5: CSS CASCADING STYLE SHEET - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 5: CSS CASCADING STYLE SHEET 9 10 401