Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình AutoCAD

Được đăng lên bởi Phan Anh Tu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 
Chương trình AutoCAD
( Bài 6 )

Bài 6 Viết chữ và sửa chữ
•6-1 Lệnh DTEXT ( Viết tắt là DT) : Viết một hàng
chữ.
•1) - Cài đặt các fonts chữ tiếng Việt :
•Bước 1 : Copy các FILE có tên VnSimli . Shx
,VnSimple . Shx, VnArial, VnArialH, VnArial Narrow và
VnArial NarrowH vào thư mục FONTS của AutoCAD
theo đường dẫn sau :
•
C:\PROGAM FILES \ AUTOCAD 2007 \
FONTS
•Bước 2 :
Pick vào FORMAT ở MENU dọc , sau
đó pick tiếp vào chữ Text Style... , hoặc gõ chữ Style
sau chữ Command : và nhấn phím ENTER.

Bài 6 Viết chữ và sửa chữ ( tiếp 1 )
•Đến đây ta pick và chữ New, màn hình sẽ xuất hiện 1
bảng nhỏ :

•Khi chữ Style1 đang nằm trong vùng nền mầu xanh, ta
gõ tên kiểu chữ

Bài 6 Viết chữ và sửa chữ ( Tiếp
2)
• Khi này , ta pick vào mũi tên để tìm font thích hợp, sửa
độ cao của chữ
•(Height = 0.000) , tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao
( Width factor = 0.80 ) ,
•góc nghiêng của hàng chữ so với đường nằm ngang
( Oblique Angle = 15 ).
•Sau khi đặt xong , pick vào chữ Apply và lại pick vào
chữ New để đặt tiếp
•kiểu khác hoặc pick vào chữ Close để kết thúc .
•Chú ý :Cần đặt :
•

Bài 6 Viết chữ và sửa chữ ( Tiếp
3)
Các khái niệm cơ bản về hàng chữ

Bài 6 Viết chữ và sửa chữ ( Tiếp
4)
•2) - Cách gõ chữ tiếng Việt : Cách thực hiện :
•Command : DT
•DTEXT
•Currenttext style : “style1” Text height : 2.50
•Specify start point of text or [Justify/Style] : Gõ chữ S và
nhấn phím ENTER .
•Style name (or ?) <STANDARD>: Gõ tên font chữ và
nhấn phím ENTER.
•Specify start point of text or [Justify/Style] : Pick vào
đIểm đầu hàng chữ ( Start point ) hoặc chữ J và nhấn
phím ENTER để chọn đIểm canh hàng chữ.

Bài 6 Viết chữ và sửa chữ ( Tiếp
5)
•Nếu pick vào điểm đầu của hàng chữ thì máy sẽ hiện
lên:
•Specify height <2.50>: Nhập chiều cao của chữ và nhấn
phím ENTER .
•Specify rotation angle of text <0d0’>: Nhập góc nghiêng
của hàng chữ và nhấn phím ENTER .
•Enter text: Gõ hàng chữ và nhấn phím ENTER để
xuống hàng.
•Enter text: Nhấn phím ENTER để kết thúc .
•(Chú ý : Gõ ENTER lần thứ nhất để xuống hàng, gõ lần
thứ 2 để kết thúc)

...
Ch ng trình AutoCADươ
( Bài 6 )
Chương trình AutoCAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình AutoCAD - Người đăng: Phan Anh Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương trình AutoCAD 9 10 932