Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình bắt lỗi chính tả

Được đăng lên bởi Cá Chép Nhỏ
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 2136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời cảm ơn

K
H
O
A

C
N
TT

–

Đ

H

K
H
TN

Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Điền, người đã trực tiếp
hướng dẫn em hoàn thành luận văn này. Thầy là người đã truyền thụ cho em
rất nhiều kiến thức về tin học và ngôn ngữ học, giúp em có được hiểu biết
sâu hơn về một trong các ứng dụng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc
sống của tin học —- vấn đề dịch máy.
Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ thông
tin đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ cho em trong suốt thời gian em học đại
học và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện luận văn.
Con xin chân thành cảm ơn ba mẹ, các anh và những người thân trong
gia đình đã nuôi dạy, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con học tập và động viên
con trong thời gian thực hiện luận văn.
Và cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè và nhất là các bạn
trong nhóm VCL (Vietnamese Computational Linguistics), những người đã
giúp đỡ và hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện luận văn này.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2004
Nguyễn Thái Ngọc Duy — 0012020

K
H
TN

Mục lục

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Đ

.
.
.
.

–

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Cơ sở lý thuyết ngôn ngữ
2.1 Âm tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Nguyên âm và phụ âm . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Âm vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Âm tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Phụ âm đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5 Vần . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.6 Thanh điệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Từ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Định nghĩa từ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Đặc điểm của từ . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Các quan niệm về hình vị và từ trong tiếng Việt .

K
H
O
A

2

Mở đầu
1.1 Nội dung bài toán
1.2 Đặc điểm . . . .
1.3 Hướng giải quyết
1.4 Bố cục luận văn .

C
N
TT

1

H

Tóm tắt luận văn

1

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8

.
.
.
.

10
11
12
14
15

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

16
16
17
18
19
23
25
30
32
32
36
37

MỤC LỤC
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Cơ sở tin học
3.1 Bắt lỗi chính tả . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Phân loại lỗi chính tả . . . . . . . . . . .
3.1.2 Phát hiện lỗi chính tả . . . . . . . . . . .
3.1.3 Các sai lầm của trình bắt lỗi chính tả . .
3.1.4 Vấn đề chữ hoa, chữ thường . . . . . . .
3.2 L...
KHOA CNTT – ĐH KHTN
Lời cảm ơn
Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Điền, người đã trực tiếp
hướng dẫn em hoàn thành luận văn y. Thầy người đã truyền thụ cho em
rất nhiều kiến thức v tin học và ngôn ngữ học, giúp em được hiểu biết
sâu hơn v một trong các ứng dụng ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc
sống của tin học —- vấn đề dịch y.
Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy trong khoa Công nghệ thông
tin đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ cho em trong suốt thời gian em học đại
học và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện luận văn.
Con xin chân thành cảm ơn ba mẹ, các anh những người thân trong
gia đình đã nuôi dạy, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con học tập động viên
con trong thời gian thực hiện luận văn.
Và cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn đến tất cả bạn nhất các bạn
trong nhóm VCL (Vietnamese Computational Linguistics), những người đã
giúp đỡ và hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện luận văn y.
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2004
Nguyễn Thái Ngọc Duy 0012020
Chương trình bắt lỗi chính tả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình bắt lỗi chính tả - Người đăng: Cá Chép Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
Chương trình bắt lỗi chính tả 9 10 890