Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề: “KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL MÔN TIN HỌC 8 TẠI TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN”

Được đăng lên bởi hongthuan-thcs-gmail-com
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 6083 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Chuyên đề: “KỸ NĂNG GIẢI TOÁN
TRÊN MÁY TÍNH BẰNG NGÔN NGỮ
LẬP TRÌNH PASCAL MÔN TIN HỌC 8
TẠI TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN”.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thuận
Tổ:

Toán – lý

Chuyên đề: KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY
TÍNH BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL
MÔN TIN HỌC 8 TẠI TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN”.

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ

Chuyên đề: KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY
TÍNH BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL
MÔN TIN HỌC 8 TẠI TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN”.
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do
2. Tính mới về khoa học
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
4. Các phuơng pháp hoạt động thực hiện

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lý do

Ngày nay con người không biết sử dụng máy vi tính thì coi như là
mù chữ? Vậy khi biết sử dụng máy vi tính rồi chúng ta sẽ làm gì hay
chỉ ngồi chơi điện tử, các trò giải trí, soạn thảo các bài văn bản mà
thôi?
Mỗi học sinh đến với bộ môn tin học ở cấp 2 thường cảm thấy khó
khăn lớp kiến thức lập trình ở khối lớp 8. Quả thật như vậy vì với các
em, ngôn ngữ lập trình dường như rất xa lạ vì đây là kiến thức đầu tiên
trong lập trình mà các em được học. Song bằng những tâm huyết của
mình và cũng như sự yêu thích của học sinh. Nhất là trong nhiều năm
gần đây, nghành giáo dục có phát động phong trào giải toán trên
mạng. Điều đó đã thúc đẩy tôi rất nhiều trong việc dạy học là làm sao
đưa ra được cho các em sự đam mê, hứng thú môn tin học và phát
triển tài năng của học sinh trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước .
Ngôn ngữ lập trình PASCAL là một phần mềm có cú pháp sáng
sủa, dễ hiểu, dành cho người mới học lập trình và rất được nhiều độc
giả quan tâm và chính điều đó cũng có nhiều cuốn sách do nhiều tác
giả viết. Song với bản thân tôi khi lựa chọn viết đề tài này là muốn đưa
ra “ KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BẰNG NGÔN NGỮ LẬP
TRÌNH PASCAL MÔN TIN HỌC 8 TẠI TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN”.

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lý do
2. Tính mới về khoa học
Là một giáo viên tin học trường THCS Tân Tiến, mục tiêu
chính của tôi là giúp học sinh không chỉ biết soạn thảo mà còn
phải có khả năng phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát
hoá vấn đề và đặc biệt là phát triển tư duy, sáng tạo. Những năm
qua môn tin học ở THCS chưa có sách giáo viên cụ thể hướng dẫn
cho học sinh về cách phân tích lập trình nên việc học của học sinh
phụ thuộc rất lớn ở mỗi giáo viên đứng lớp. Vì vậy học sinh chưa
có tính độc lập sáng tạo mà phải nhờ vào giáo viên rất nhiều.Vì thế
mà tôi sẽ hướng cho học sinh lớp 8 nắm vững các kỹ năng và kiến
thức cơ bản để từ đó tạo tiền đề cho việc học lập trình về sau.

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:...
Chuyên đ: “KỸ NĂNG GIẢI TOÁN
TRÊN MÁY TÍNH BẰNG NGÔN NGỮ
LẬP TRÌNH PASCAL MÔN TIN HỌC 8
TẠI TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN”.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thuận
Tổ: Toán – lý
Chuyên đề: “KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL MÔN TIN HỌC 8 TẠI TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề: “KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL MÔN TIN HỌC 8 TẠI TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN” - Người đăng: hongthuan-thcs-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Chuyên đề: “KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL MÔN TIN HỌC 8 TẠI TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN” 9 10 631