Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề: "Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hình học 9 bằng việc sử dụng phần mềm ActivInspire 1.8 thông qua bài 4 chương 1 ở trường THCS Mỹ Tú”.

Được đăng lên bởi Hue Nguyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chuyên đề: "Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hình học 9 bằng việc sử dụng
phần mềm ActivInspire 1.8 thông qua bài 4 chương 1
ở trường THCS Mỹ Tú”.
******
I. Lí do chọn chuyên đề:
Trong những năm trở lại đây, phong trào thi đua soạn giáo án điện tử
(GAĐT) đã được nhiều giáo viên hưởng ứng tích cực. Đây được coi là con đường
ngắn nhất để đi đến đích của việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích
cực trong nhà trường. Tuy nhiên việc lựa chọn những phần mềm hỗ trợ nào để
soạn GAĐT lại là vấn đề đáng quan tâm hơn cả khi mà có quá nhiều loại phần
mềm hỗ trợ cho việc dạy học và soạn GAĐT.
Hiện nay, đối với môn hình học việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)
đã phần nào giúp cho giáo viên dễ dàng hơn trong việc thiết kế bài giảng sinh động
và thu hút được sự chú ý của học sinh. Giáo viên thường sử dụng phần mềm
Powerpoint, Violet....để thiết kế bài giảng. Tuy nhiên, phần mềm này có một
nhược điểm đó là không có được sự tương tác tốt giữa học sinh, giáo viên với nội
dung bài giảng nhất là đối với phân môn Hình Học.
Từ thực tiễn trên, là một giáo viên dạy môn Toán 9, tôi nhận thấy cần phải
sử dụng một số phần mềm mang tính ưu việt hơn để phục vụ tốt cho việc đổi mới
PPDH nhất là khi dạy Hình học 9. Phần mềm ACTIVINSPIRE-STUDIO kết hợp
với bảng tương tác ACTIVBOARD là một trong những giải pháp tốt cho một tiết
dạy có ứng dụng CNTT và khắc phục được những hạn chế khi soạn GAĐT như đã
nêu ở trên, bản thân tôi mạnh dạn nghiên cứu chuyên đề: "Nâng cao hiệu quả
giảng dạy môn hình học 9 bằng việc sử dụng phần mềm ActivInspire 1.8 thông qua
bài 4 chương 1 ở trường THCS Mỹ Tú”.
II. Thực trạng vấn đề:
-Phần lớn giáo viên hiện nay thường sử dụng các phần mềm như
Powerpoint, Violet, Flash,… để soạn GAĐT; Trong số các phần mềm trên không 
có sự hỗ trợ tương tác giữa giáo viên với học sinh trong quá trình dạy học, bằng 
phần mềm ActivInspire.
-Tính năng của phần mềm ActivInspire-Studio vẫn còn mới với nhiều giáo
viên, do vậy gây khó khăn khi sử dụng phần mềm ActivInspire-Studio để soạn
GAĐT cũng như việc sử dụng bảng Activboard trong các tiết dạy hình học.
- Với những GAĐT được khai thác từ PM ActivInspire-Studio kết hợp với
bảng Activboard trong tiết dạy, giáo viên hoàn toàn chủ động với các thao tác khi
lên lớp, không còn quá phụ thuộc vào bàn phím, con chuột máy tính,… như trước
đây nữa; mặt khác giáo viên kết hợp được nhiều PPDH và kiểm tra đánh giá trong
tiết dạy.
- Học sinh và giáo viên có nhiều lựa chọn hơn trong cách thức thực hiện khi
lên bảng, chẳng hạn vừa có th...
Chuyên đề: "Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hình học 9 bằng việc sử dụng
phần mềm ActivInspire 1.8 thông qua bài 4 chương 1
ở trường THCS Mỹ Tú”.
******
I. Lí do chọn chuyên đề:
Trong những năm trở lại đây, phong trào thi đua soạn giáo án điện tử
(GAĐT) đã được nhiều giáo viên hưởng ứng tích cực. Đây được coi con đường
ngắn nhất để đi đến đích của việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích
cực trong nhà trường. Tuy nhiên việc lựa chọn những phần mềm hỗ trợ o đ
soạn GAĐT lại vấn đề đáng quan tâm hơn cả khi mà quá nhiều loại phần
mềm hỗ trợ cho việc dạy học và soạn GAĐT.
Hiện nay, đối với môn hình học việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)
đã phần nào giúp cho giáo viên dễ dàng hơn trong việc thiết kế bài giảng sinh động
thu hút được sự chú ý của học sinh. Giáo viên thường s dụng phần mềm
Powerpoint, Violet....đ thiết kế bài giảng. Tuy nhiên, phần mềm này một
nhược điểm đó không được sự tương tác tốt giữa học sinh, giáo viên với nội
dung bài giảng nhất là đối với phân môn Hình Học.
Từ thực tiễn trên, là một giáo viên dạy môn Toán 9, tôi nhận thấy cần phải
sử dụng một số phần mềm mang tính ưu việt hơn để phục vụ tốt cho việc đổi mới
PPDH nhất là khi dạy Hình học 9. Phần mềm ACTIVINSPIRE-STUDIO kết hợp
với bảng tương tác ACTIVBOARD là một trong những giải pháp tốt cho một tiết
dạy có ứng dụng CNTT và khắc phục được những hạn chế khi soạn GAĐT như đã
nêu ở trên, bản thân tôi mạnh dạn nghiên cứu chuyên đề: "Nâng cao hiệu quả
giảng dạy môn hình học 9 bằng việc sử dụng phần mềm ActivInspire 1.8 thông qua
bài 4 chương 1 ở trường THCS Mỹ Tú”.
II. Thực trạng vấn đề:
-Phần lớn giáo viên hiện nay thường sử dụng các phần mềm như
Powerpoint, Violet, Flash,… để soạn GAĐT; Trong s các ph n m m trên không
có s h tr t ng tác gi a giáo viên v i h c sinh trong quá trình d y h c, b ng ươ
ph n m m ActivInspire.
-Tính năng của phần mềm ActivInspire-Studio vẫn còn mới với nhiều giáo
viên, do vậy gây khó khăn khi sử dụng phần mềm ActivInspire-Studio để soạn
GAĐT cũng như việc sử dụng bảng Activboard trong các tiết dạy hình học.
- Với những GAĐT được khai thác từ PM ActivInspire-Studio kết hợp với
bảng Activboard trong tiết dạy, giáo viên hoàn toàn chủ động với các thao tác khi
lên lớp, không còn quá phụ thuộc vào bàn phím, con chuột máy tính,… như trước
đây nữa; mặt khác giáo viên kết hợp được nhiều PPDH và kiểm tra đánh giá trong
tiết dạy.
- Học sinh và giáo viên có nhiều lựa chọn hơn trong cách thức thực hiện khi
lên bảng, chẳng hạn vừa có thể sử dụng phấn trắng bảng đen như truyền thống,
cũng vừa có thể sử dụng bút Activpen trên bảng Activboard để thực thi một loạt
1
Chuyên đề: "Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hình học 9 bằng việc sử dụng phần mềm ActivInspire 1.8 thông qua bài 4 chương 1 ở trường THCS Mỹ Tú”. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề: "Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hình học 9 bằng việc sử dụng phần mềm ActivInspire 1.8 thông qua bài 4 chương 1 ở trường THCS Mỹ Tú”. - Người đăng: Hue Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chuyên đề: "Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hình học 9 bằng việc sử dụng phần mềm ActivInspire 1.8 thông qua bài 4 chương 1 ở trường THCS Mỹ Tú”. 9 10 530