Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Sử dụng phím tắt trong Word

Được đăng lên bởi thaibaoqt
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SKGPNCKHSPƯD

THCS Quảng Thành

MỤC LỤC
1. Tóm tắt đề tài: ..................................................................................Trang 2
2. Giới thiệu:..........................................................................................Trang 2
3. Phương Pháp .....................................................................................Trang 3
4. Phân tích dữ liệu và Kết qua............................................................Trang 5
5. Bình Luận ..........................................................................................Trang 6
6. Kết luận và khuyến nghị ..................................................................Trang 7
7. Tài liệu Tham Khảo .........................................................................Trang 7
8. Phụ lục: ..............................................................................................Trang 8

Thực hiện: Lê Thị Thảo

Trang 1

SKGPNCKHSPƯD

THCS Quảng Thành

ĐỀ TÀI
GIÚP HỌC SINH SỬ DỤNG PHÍM TẮT MICROSOFT WORD
NHẰM LÀM TĂNG TỐC ĐỘ
TRONG SOẠN THẢO VĂN BẢN
Họ và tên tác giả: Lê Thị Thảo
Đơn vị: Trường THCS Quảng Thành.
1- Tóm tắt đề tài:
Môn Tin học là một môn học đòi hỏi thao tác thực hiện phải nhanh chóng,
để luyện tập được những thao tác nhanh chóng, ngoài việc thường xuyên luyện
tập làm quen với máy tính thì còn phải tận dụng những chức năng sẵn có trong
chương trình.
Qua việc giảng dạy môn Tin học 6 tôi nhận thấy rằng! việc rèn luyện cho
học sinh bớt lệ thuộc vào “Chuột” và dần sử dụng chủ yếu là bàn phím trong
việc soạn thảo văn bản.
Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Nhóm thực
nghiệm (Lớp 6A1) và nhóm đối chứng (Lớp 6A2) Trường THCS Quảng Thành
huyện Châu Đức. Lớp thực nghiệm được hướng dẫn sử dụng phím tắt trong soạn
thảo và định dạng văn bản. Kết quả cho thấy, tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt
đến kết quả của học sinh. Lớp thực nghiệm có kết quả cao hơn lớp đối chứng.
Điểm kiểm tra đầu ra lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 6,8 Điểm kiểm tra
đầu ra của lớp đối chứng là 7,27 Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy p = 0.0184
có nghĩa là có sự khác biệt rõ rệch giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và
lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc sử dụng phím tắt trong soạn thảo
văn bản là có hiệu quả.
2- Giới thiệu:
Tuy học sinh lớp 6 được làm quen và luyện tập làm quen với “Chuột” và
bàn phím, nhưng do chương trình có hạn vì vậy để thao tác nhanh chóng và đạt
hiệu quả thì cần nhiều thời gian. Môn Tin học 6 trong chương trình soạn thảo
văn bả...
SKGPNCKHSPƯD THCS Quảng Thành
MỤC LỤC
1. Tóm tắt đề tài: ..................................................................................Trang 2
2. Giới thiệu:..........................................................................................Trang 2
3. Phương Pháp .....................................................................................Trang 3
4. Phân tích dữ liệu và Kết qua............................................................Trang 5
5. Bình Luận ..........................................................................................Trang 6
6. Kết luận và khuyến nghị ..................................................................Trang 7
7. Tài liệu Tham Khảo .........................................................................Trang 7
8. Phụ lục: ..............................................................................................Trang 8
Thực hiện: Lê Thị Thảo Trang 1
Chuyên đề Sử dụng phím tắt trong Word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Sử dụng phím tắt trong Word - Người đăng: thaibaoqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chuyên đề Sử dụng phím tắt trong Word 9 10 734