Ktl-icon-tai-lieu

CIMATRON

Được đăng lên bởi Dung Cnc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu môi trường Cimatron E
1- Các môi trường trong Cimatron E
2- Sử dụng chuột trong Cimatron
3- Các chức năng cơ bản trong Cimatron
4- Khả năng tương thích của Cimatron
5- Di chuyển và copy đối tượng

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí - Trường ĐHBK Hà Nội

...
Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí - Trường ĐHBK Hà Nội
Giới thiệu môi trường Cimatron E
1- Các môi trường trong Cimatron E
2- Sử dụng chuột trong Cimatron
3- Các chức năng cơ bản trong Cimatron
4- Khả năng tương thích của Cimatron
5- Di chuyển và copy đối tượng
CIMATRON - Người đăng: Dung Cnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CIMATRON 9 10 8