Ktl-icon-tai-lieu

CIMATRON

Được đăng lên bởi Dung Cnc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 96 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết kế đối tượng 3D
(Part)

1- Tạo đường cong 3D (Curve Funtion)
2- Tạo bề mặt 3D (Face Funtion)
3- Tạo khối đặc 3D (Solid)
Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí - Trường ĐHBK Hà Nội

...
Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí - Trường ĐHBK Hà Nội
Thiết kế đối tượng 3D
(Part)
1- Tạo đường cong 3D (Curve Funtion)
2- Tạo bề mặt 3D (Face Funtion)
3- Tạo khối đặc 3D (Solid)
CIMATRON - Người đăng: Dung Cnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CIMATRON 9 10 551