Ktl-icon-tai-lieu

clgxplorer

Được đăng lên bởi Huy Rùa
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công cụ:
- Modo v0.50
- ContactsTemplates v2.0
- Sorcerer v1.32 ( PreFP1 hoặc FP1-FP2 )
- ZntxHan v206
- X-plore KeyGen
- X-Plore v1.52 Reg
python
Killme
WFvirtualKeyboard_0.9.4.mod

Tiến hành
- Gỡ tất cả các phiên bản trước đó của X-plore
-

Cài đặt python, killme, WFvirtualKeyboard_0.9.4.mod vào
- Cài ContactsTemplates, sau đó chọn delete

- Cài Modo & xóa tất cả reg các tập tin của X-Plore trong C: \ system \ data \

- Cài đặt X-Plore v1.52 Reg

- Cài Sorcerer, chọn Search Mode >Safe Mode, "Hot Key thì có thể chọn phím
call luôn cho tiện nha, ẩn socer bằng hotkey

- Chay Xplore và reg nó với key là553 nha

- Để nguyên như thế nhé, ấn hotkey để chuyển sang socer nha

- Trong socer , ấn "Options" & chọn "Exact search"

- Nhập giá trị value: 4395 & ấn OK, sau đó chọn WORD(0-65535) & ok

- Tiếp theo "Options" > "Data Control" -> "Save list", sau đó lưu lại dưới tên
bất kì(X-plore_adress chẳng hạn)

-

- Thoát Xplore bằng killme (mở killme lên và tìm x-plore rồi options=.
Terminate) và chạy zntxhan, mở file xplore.exe tại C/Sys/bin
Nếu ko dịch chuyển đc thì bạn dùng WFvirtualKeyboard_0.9.4.mod để di
chuyển nhé

- Chọn dòng thứ 4 (0003D4) và nhập imel gốc của bạn vào sau đó save lại

- Thoát Znthanx và chạy Xplore keygen để lấy key
- Thoát Xplorekeygen, chạy Socer và ẩn bằng phím chọn phải
- Chạy Xplore 1.52 reg và tiến hành nhập key khi nãy bạn lấy đc

- Đến socer bằng phím hot key, datacontrol>load list>Xplore_adress( tập tin khi nãy
bạn đã lưu)
- Thay đổi giá trị value hạ xuống 1, ví dụ như trong hình là 3569 thì bạn đổi thành
3568

- Lưu tất cả lại, sau đó trở lại X-plore, bấm ok để hoàn thành đăng kí, nhớ tắt chế độ
tự update pm nha. Thoát Xplore

- Chạy Run ContactTemplates & xóa tất cả founded keys

- Thoát ContactTemplates và cài đặt X-plore 1.56

Hehe giờ thì thoải mái dùng phiên bản mới nhất của hãng 3 con mèo mà ko sợ die và
bị đếm nhé

...
Công cụ:
- Modo v0.50
- ContactsTemplates v2.0
- Sorcerer v1.32 ( PreFP1 hoặc FP1-FP2 )
- ZntxHan v206
- X-plore KeyGen
- X-Plore v1.52 Reg
python
Killme
WFvirtualKeyboard_0.9.4.mod
Tiến hành
- Gỡ tất cả các phiên bản trước đó của X-plore
- Cài đặt python, killme, WFvirtualKeyboard_0.9.4.mod vào
- Cài ContactsTemplates, sau đó chọn delete
- Cài Modo & xóa tất cả reg các tập tin của X-Plore trong C: \ system \ data \
clgxplorer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
clgxplorer - Người đăng: Huy Rùa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
clgxplorer 9 10 199