Ktl-icon-tai-lieu

cluster web server

Được đăng lên bởi boy82-kt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục đích: 
-	Cấu hình web cluster trên 2 server sử dụng heartbeat. Đáp ứng tính sẵn sàng cao.
-	 Đồng bộ web giữa 2 server.
B
B
G
G
I
I
Á
Á
O
O
D
D
C
C
V
V
À
À
Đ
Đ
À
À
O
O
T
T
O
O
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
N
N
G
G
H
H
T
T
P
P
.
.
H
H
C
C
M
M
--------
MÔN HỌC: AN TOÀN MẠNG
Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên ngành: QUN TR MNG
GVHD:
Sinh viên thực hin: Trần Hoàng Thin
MSSV: Lp: 12LDTHM1
CLUSTER WEB SERVER
TP. H Chí Minh, 2014
cluster web server - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cluster web server - Người đăng: boy82-kt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
cluster web server 9 10 217