Ktl-icon-tai-lieu

Cơ bản về HTML

Được đăng lên bởi anhcubk
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2719 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HTML là gì, cấu tạo một trang web dưới dạng HTML, màu chữ, màu nền...
Ðể viết HTML cho trang Web, bạn hãy start chương trình NotePad của Microsoft có đi kèm theo với Windows.
Ðó là một ASCII Editor. Viết xong, bạn hãy save nó vào một folder nào đó dễ nhớ. Tên của file này bắt buộc
phải có tận cùng là .htm hoặc .html Ví dụ: start.htm. Ðể thưởng thức thành quả của mình, bạn hãy open file đó
bằng một Browser.
Cấu trúc cơ bản
Một document HTML luôn bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html> (trong đó bạn cũng có thể viết nhỏ
hoặc viết hoa <html> và </html>). Nhờ có cặp TAG này mà Browser biắt được đó là HTML - document để trình
duyệt. Những chữ đó chỉ để dành riêng cho Browser, người đọc chỉ nhận được những gì viết giữa cặp TAG
<body> và </body>. Trong một document html, chú thích được dùng như sau:
<!-- Ðây là dòng chú thích, chỉ dành riêng cho bạn, browser bỏ qua dòng này -->
Như vậy một trang web viết bằng html sẽ có cấu trúc như sau:
<html>
<body>
<!-- Phần bạn cần trình bày. Ví dụ một bức ảnh hay lời văn. -->
</body>
</html>
Một trang trống, không có nội dung với nền màu da cam sẽ được viết như sau:
<html>
<body bgcolor="orange">
<!-- Phần bạn cần trình bày. Ví dụ một bức ảnh hay lời văn. -->
</body>
</html>
[Xem ví dụ]
Tất nhiên, một Homepage còn có nội dung (lời viết và hình ảnh):
<html>
<body bgcolor="beige">
<font face="Arial" size="2" color="black">
Chào b&#7841;n, &#273;ây là dòng ch&#7919; vi&#7871;t b&#7857;ng font Arial,
màu
&#273;en, c&#7905; 2
</font><br><br>
<font face="Verdana" size="3" color="navy">
Còn &#273;ây là dòng ch&#7919; vi&#7871;t b&#7857;ng font Verdana, màu xanh
n&#432;&#7899;c bi&#7875;n, c&#7905; 3

</font><br><br>
<font face="Bodoni" size="4" color="red">
Dòng này l&#7841;i là font Bodoni, màu &#273;&#7887;, c&#7905; 4 </font><br>
</body>
</html>
face thể hiện cho mẫu chữ, size thể hiện cho cỡ chữ (số càng lớn thì chữ càng to) và color thể hiện cho màu sắc
của chữ, #000000 là màu đen, #FF0000 là màu đỏ, #FFFF00 là màu vàng.
TAG <br> cho phép bạn chuyển sang dòng mới. Bạn có thể dùng nhiều <br> như bạn muốn. Cứ mỗi lần có
<br> là một lần xuống dòng. Bạn có thạ dùng mouse phải gõ vào nền của một trang web nào đó rồi chọn source
code để tham khảo xem nó được viết như thế nào. Ðấy là cách tốt nhất để khám phá ra những điều "bí mật" của
các website đẹp.
[Xem ví dụ]
Như vậy là bạn đã có thể viết được một trang web đơn giản rồi đó. Một trang web bao giờ cũng có hai phần cơ
bản là tiêu đề và phần thân. Tiêu đề luôn được viết to. Bạ...
HTML là gì, cấu tạo một trang web dưới dạng HTML, màu chữ, màu nền...
Ðể viết HTML cho trang Web, bạn hãy start chương trình NotePad của Microsoft có đi kèm theo với Windows.
Ðó là một ASCII Editor. Viết xong, bạn hãy save nó vào một folder nào đó dễ nhớ. Tên của file này bắt buộc
phải có tận cùng là .htm hoặc .html Ví dụ: start.htm. Ðể thưởng thức thành quả của mình, bạn hãy open file đó
bằng một Browser.
Cấu trúc cơ bản
Một document HTML luôn bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html> (trong đó bạn cũng có thể viết nhỏ
hoặc viết hoa <html> và </html>). Nhờ có cặp TAG này mà Browser biắt được đó là HTML - document để trình
duyệt. Những chữ đó chỉ để dành riêng cho Browser, người đọc chỉ nhận được những gì viết giữa cặp TAG
<body> và </body>. Trong một document html, chú thích được dùng như sau:
<!-- Ðây là dòng chú thích, chỉ dành riêng cho bạn, browser bỏ qua dòng này -->
Như vậy một trang web viết bằng html sẽ có cấu trúc như sau:
<html>
<body>
<!-- Phần bạn cần trình bày. Ví d một bức ảnh hay lời văn. -->
</body>
</html>
Một trang trống, không có nội dung với nền màu da cam sẽ được viết như sau:
<html>
<body bgcolor="orange">
<!-- Phần bạn cần trình bày. Ví d một bức ảnh hay lời văn. -->
</body>
</html>
[Xem ví dụ]
Tất nhiên, một Homepage còn có nội dung (lời viết và hình ảnh):
<html>
<body bgcolor="beige">
<font face="Arial" size="2" color="black">
Chào b&#7841;n, &#273;ây là dòng ch&#7919; vi&#7871;t b&#7857;ng font Arial,
màu &#273;en, c&#7905; 2
</font><br><br>
<font face="Verdana" size="3" color="navy">
Còn &#273;ây là dòng ch&#7919; vi&#7871;t b&#7857;ng font Verdana, màu xanh
n&#432;&#7899;c bi&#7875;n, c&#7905; 3
Cơ bản về HTML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ bản về HTML - Người đăng: anhcubk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Cơ bản về HTML 9 10 241