Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học vật liệu

Được đăng lên bởi ngocthach93bk
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Cơ học vật liệu

MSE3051

1. Tên học phần: Cơ học vật liệu
2. Mã số:

MSE2051

3. Khối lượng:

3(2-1-0-6)

 Lý thuyết: <45 tiết>
 Bài tập/BTL: <15 tiết>
4. Đối tượng tham dự: Sinh viên đại học các ngành Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật luyện kim
5. Điều kiện học phần:
 Học phần tiên quyết:
 Học phần học trước: MSE2011
6. Mục tiêu học phần và kết quả mong đợi
Mục tiêu: cung cấp các các kiến thức cơ sở về cơ học để thử nghiệm, thiết kế và nghiệm bền các chi tiết
trong các cơ khí phục vụ ngành luyện kim và công nghệ vật liệu. Sinh viên cũng có thể hiểu những khái
niệm cơ bản về cơ học làm cơ sở cho các môn học tiếp theo.
Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
 Phân tích và tính toán các bài toán về cơ học lý thuyết.
 Phân tích và tính toán ngoại lực: Phân tích các kế cấu cơ khí, ngoại lực tác dụng lên hệ thống, sơ
đồ hóa ngoại lực tác động lên vật thể chịu lực. Tính toán tổng hợp lực tác động và phân tích lực
thành phần
 Phân tích nội lực và nghiệm bền: Phân tích, tính toán ứng suất, phân bố ứng suất trong chi tiết
chịu tải trọng dọc trục, xoán, uốn. Tính toán ứng suất theo mặt phẳng nghiêng Tính toán biến
dạng của vật thể chịu lực trong các trường hợp tải trọng dọc trục, xoán và uốn. Nghiệm bền các
chi tiết chịu lực.
 Phân tích và giải được một số các bài toán thủy tĩnh và thủy động đơn giản.
 Phân loại thuộc tính của vật liệu và nhận biết một số mô hình thuộc tính cơ bản của vật liệu
 Phân loại cơ chế phá hủy và hóa bền vật liệu.
Tiêu chí 1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Mức độ SD

SD

SD

SD

GD

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

7. Nội dung vắn tắt học phần:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tĩnh học như phân tích, tổng hợp lực, phân tích các cơ cấu chịu
tải trọng và xây dựng biểu đồ chịu lực, tính toán cân bằng hệ thống cơ khí. Các phương pháp phân tích
và tính toán ứng suất trong chi tiết dưới tác động của các loại tải trong khác nhau như: tải trọng dọc trục,
xoắn, uốn, tải trọng phức hợp. Một số khái niệm của cơ học chất lỏng. Các nguyên lý, phương trình cơ
bản của thủy tĩnh, thủy động và cơ học môi trường liên tục. Học phần cung cấp một số kiến thức về mô
hình cơ học và cách nhận dạng. Các cơ chế phá hủy và phương pháp hóa bền.
8. Tài liệu học tập và tham khảo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cơ học lý thuyết 1 & 2, ĐHBK – HN.
Sức bền vật liệu 1&2, Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng, NXB GD (2004)
Cơ học thủy khí ứng dụng, Lương Ngọc Lợi, ĐHBK – HN (2008)
...
1
MSE3051 Cơ học vật liệu
1. Tên học phần: Cơ học vật liệu
2. Mã số: MSE2051
3. Khối lượng: 3(2-1-0-6)
Lý thuyết: <45 tiết>
Bài tập/BTL: <15 tiết>
4. Đối tượng tham dự: Sinh viên đại học các ngành Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật luyện kim
5. Điều kiện học phần:
Học phần tiên quyết:
Học phần học trước: MSE2011
6. Mục tiêu học phần và kết quả mong đợi
Mục tiêu: cung cấp các các kiến thức cơ sở về học để thử nghiệm, thiết kế nghiệm bền các chi tiết
trong các kphục vụ ngành luyện kim công nghệ vật liệu. Sinh viên cũng thể hiểu những khái
niệm cơ bản về cơ học m cơ sở cho các môn học tiếp theo.
Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:
Phân tích và tính toán các bài toán về cơ học lý thuyết.
Phân ch tính toán ngoại lực: Phân tích các kế cấu cơ khí, ngoại lực tác dụng lên hthống,
đồ hóa ngoại lực tác động lên vật thể chịu lực. Tính toán tổng hợp lực tác động phân tích lực
thành phần
Phân tích nội lực nghiệm bền: Phân tích, tính toán ứng suất, phân bố ứng suất trong chi tiết
chịu tải trọng dọc trục, xoán, uốn. Tính toán ứng suất theo mặt phẳng nghiêng Tính toán biến
dạng của vật thể chịu lực trong các trường hợp tải trọng dọc trục, xoán uốn. Nghiệm bền các
chi tiết chịu lực.
Phân tích và giải được một số các bài toán thủy tĩnh và thủy động đơn giản.
Phân loại thuộc tính của vật liệu và nhận biết một số mô hình thuộc tính cơ bản của vật liệu
Phân loại cơ chế phá hủy và hóa bền vật liệu.
Tiêu chí
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Mức độ
SD
SD
SD
SD
GD
GT
GT
GT
GT
SD
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
7. Nội dung vắn tắt học phần:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tĩnh học như phân tích, tổng hợp lực, phân tích các cấu chịu
tải trọng xây dựng biểu đồ chịu lực, tính toán cân bằng hệ thống khí. Các phương pháp phân tích
và tính toán ứng suất trong chi tiết dưới tác động của các loại tải trong khác nhau như: tải trọng dọc trục,
xoắn, uốn, tải trọng phức hợp. Một số khái niệm của học chất lỏng. Các nguyên lý, phương trình
bản của thủy tĩnh, thủy động học môi trường liên tục. Học phần cung cấp một số kiến thức về mô
hình cơ học và cách nhận dạng. Các cơ chế phá hủy và phương pháp hóa bền.
8. Tài liệu học tập và tham khảo:
1. Cơ học lý thuyết 1 & 2, ĐHBK – HN.
2. Sức bền vật liệu 1&2, Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng, NXB GD (2004)
3. học thủy khí ứng dụng, Lương Ngọc Lợi, ĐHBK HN (2008)
4. Thuộc tính cơ học của vật rắn, Nguyễn Trọng Giảng, NXB KH và KT (2004)
5. Vật liệu Composite học và công nghệ, Nguyễn Hoa Thịnh, NXB KH và KT(2002)
6. Độ dẻo và độ bền kim loại và hợp kim, Đỗ Minh Nghiệp, Trần Quóc Thắng, NXB KH và KT(2011)
7. Mechanics of Materials, Madhukar Vable, Michigan Technological University (2010)
8. Modules in Mechanics of Materials, David Roylance, MIT Cambridge (2000).
9. ABAQUS/Example Problems Manual Vol. I & II.
Cơ học vật liệu - Trang 2
Cơ học vật liệu - Người đăng: ngocthach93bk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cơ học vật liệu 9 10 122