Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Haven Nguyen
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN LÝ SÂN BÓNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Đề tài: Xây dựng website hệ thống sân bóng
Giáo viên hướng dẫn:GV.Đỗ Thị Minh Phụng
Lớp:IS210.F11
Sinh viên thực hiện:12520275-Nguyễn Hoài Nam
12520020-Hoàng Trọng Bảo
12520049-Trịnh Minh Đại
12520575-Phan Thanh Duy
Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 12 tháng 1 năm 2014
GVHD:Đỗ Thị Minh Phụng

Page 1

QUẢN LÝ SÂN BÓNG

LỜI CÁM ƠN
Đầu tiên, nhóm tác giả xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tập thể quý Thầy Cô Trường
Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM và quý Thầy Cô khoa Hệ
thống thông tin đã giúp cho nhóm tác giả có những kiến thức cơ bản làm nền tảng để thực
hiện đề tài này.
Đặc biệt, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Cô Đỗ Thị
Minh Phụng (Giảng viên môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu). Cô đã trực tiếp hướng dẫn tận
tình, sửa chữa và đóng góp nhiều ý kiến quý báo giúp nhóm tác giả hoàn thành tốt báo
cáo môn học của mình.
Trong thời gian một học kỳ thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã vận dụng những kiến thức
nền tảng đã tích lũy đồng thời kết hợp với việc học hỏi và nghiên cứu những kiến thức
mới. Từ đó, nhóm tác giả vận dụng tối đa những gì đã thu thập được để hoàn thành một
báo cáo đồ án tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhóm tác giả không tránh
khỏi những thiếu sót. Chính vì vậy, nhóm tác giả rất mong nhận được những sự góp ý từ
phía các Thầy Cô nhằm hoàn thiện những kiến thức mà nhóm tác giả đã học tập và là
hành trang để nhóm tác giả thực hiện tiếp các đề tài khác trong tương lai.
Xin chân thành cảm ơn các quý Thầy Cô!

Nhóm sinh viên thực hiện
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

GVHD:Đỗ Thị Minh Phụng

Page 2

QUẢN LÝ SÂN BÓNG

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................
QUẢN LÝ SÂN BÓNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Đề tài: Xây dựng website hệ thống sân bóng
Giáo viên hướng dẫn:
Lớp:
Sinh viên thực hiện: !
"#$%
&'"(
  )
Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 12 tháng 1 năm 2014
GVHD:Đ Th Minh Ph ng Page 1
Cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu - Người đăng: Haven Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu 9 10 768