Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Tặc Răng Xuống Núi
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Môn Lý luận dạy học 1

SLIDE BÀI DẠY
Giáo viên hướng dẫn:

Lớp:Tin 3

Nguyễn Khắc Văn

Nhóm 24:
Trần Thị Diệu_K36103008
Trần Thị Hoan Huyền_K36103024

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo TP Hồ Chí Minh

Trường THPT Lê Thị Pha
Bộ môn Tin học lớp 12

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản
(tiết 2)

GVTH:
Trần Thị Diệu
Trần Thị Hoan Huyền

Trả lời câu hỏi

• Kể tên các bài toán quản lý thường gặp trong đời sống. Bạn hãy

nói về một 1 bài toán quản lý và hãy cho biết vai trò của hệ thống
quản lý đó trong thực tế mà bạn biết ?

• Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức ?

Quản lý rất đa dạng

•
•
•
•
•
•
•
•

Quản lý học sinh trong nhà trường
Quản lý nhân viên công ty
Quản lý khách sạn
Quản lý bán hàng, shop thời trang
Quản lý tiệm internet
Quản lý bưu điện
Quản lý thu chi trong gia đình
Quản lý giải bóng đá World Cup…

Quản lý học sinh

Số lượng học
sinh rất lớn

Khó quản lý nếu
sử dụng hồ sơ

1000 học sinh

giấy

??Giải pháp??

Lưu trữ dữ liệu trong
máy tính

Làm sao để máy tính lưu trữ
dữ liệu????

3.Hệ cơ sở dữ liệu

a.

Khái niệm cơ sở dữ liệu

và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Quản lý khách sạn
Quản lý nhà hàng
Quản lý đại lý……

Liên quan đến
một tổ chức nào đó

Lưu trữ trong
máy tính

Được lưu trữ ở bộ
nhớ ngoài

User

User

Cơ sở dữ liệu

User

ADMIN

User

Cơ sở dữ liệu

Thông tin về 1 tổ chức
nào đó
Lưu trữ trong bộ nhớ
ngoài

Nhiều người sử dụng

Hãy phát biểu khái niệm cơ sở dữ liệu??

Khái niệm CSDL
Cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp các dữ liệu có liên quan
với nhau, chưa thông tin của mọt tổ chức nào đó( như 1 trường
học, 1 ngân hàng, 1 công ty, 1 nhà máy,…), được lưu trữ trên các
thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin cuả nhiều
người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

Cơ sở dữ liệu quản lý học sinh trong
nhà trường

Quản lý học sinh trong nhà trường

Lưu trữ trong máy tính

Được nhiều người sử dụng

Làm sao máy tính có thể giao tiếp
với con người
để có thể khai thác, tạo lập và lưu
trữ trên CSDL???

Cơ sở dữ liệu

Nhờ…

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
Phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả đẻ tạo lập,
lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL được gọi làhệ quản trị cơ sở
dữ liệu.

Có rất nhiều hệ CSDL
được sử dụng hiện nay:

My SQL

PostgeSQL, Microsoft SQL Server,
Sybase, Oracle, DB2…

Xuyên suốt trong môn học
Tin học lớp 12

MicrosoftAccess

Khái niệm CSDL
Khái niệm hệ QT CSDL

Hệ CSDL là gì??

C¸c phÇn mÒm øng dông khai th¸c CSDL

HÖ qu¶n trÞ c...
Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Môn Lý luận dạy học 1
SLIDE BÀI DẠY
Lớp:Tin 3
Nhóm 24:
Trần Thị Diệu_K36103008
Trần Thị Hoan Huyền_K36103024
Giáo viên hướng dẫn:
Nguyễn Khắc Văn
Cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu - Người đăng: Tặc Răng Xuống Núi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu 9 10 17