Ktl-icon-tai-lieu

cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Hoan Hoan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 787 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thực hành số 1

Làm quen với một số hệ quản trị CSDL
Mục tiêu
Sau bài thực hành này, sinh viên sẽ học được các kĩ năng sau:
1. Biết cách tìm thông tin trên mạng để cài đặt và tìm hiểu một số hệ quản trị CSDL như
Microsoft Access, Oracle Express, My SQL, SQL Server.
2. Biết cách cài đặt các hệ quản trị CSDL và so sánh ưu nhược điểm của các hệ này.
3. Biết cách sử dụng các hệ quản trị CSDL để tạo CSDL quan hệ.

Bài 1
Làm quen với hệ quản trị CSDL Microsoft Access
Microsoft Access là hệ quản trị CSDL cỡ nhỏ, chủ yếu dùng cho mục đích cá nhân. Trong bài
này, bạn sẽ tìm hiểu CSDL Northwind đã có sẵn để hiểu một CSDL được xây dựng trong
Microsoft Access như thế nào, bao gồm các đối tượng nào (các bảng, các thuộc tính, các quan
hệ…)
Bước 1: Mở CSDL Northwind trong Microsoft Access bằng cách tìm tới mục Local Templates ->
Northwind 2007, nhấn nút Create để upload CSDL này.

COM201 - Cơ sở dữ liệu – Lab 1

1

Bước 2: Tìm đến Bảng điều hướng Navigate Panel, chọn mục Object Type trong menu thả
xuống để tìm hiểu các đối tượng dữ liệu mà Access quản lý như : các bảng, các truy vấn…

Yêu cầu: Trình bày trong file báo cáo CSDL này gồm những bảng nào, cấu trúc của bảng.

Bài 2
Cài đặt và làm quen với hệ quản trị CSDL Oracle
Bước 1: Download bộ cài Oracle Express và tham khảo trên mạng cách cài đặt để cài đặt
Oracle Express trên máy tính cá nhân của bạn. Lưu ý: bạn phải nhớ password đã đăng kí để
đăng nhập vào CSDL Oracle).
Bước 2: Mở CSDL mẫu HR của Oracle
COM201 - Cơ sở dữ liệu – Lab 1

2

HR (viết tắt của Human Resource) là CSDL để quản lý nhân sự của một công ty. Để mở CSDL
này bạn cần một tài khoản đăng nhập. Để đăng kí tài khoản bạn cần làm theo các bước sau:
-

Chắc chắn rằng bạn đang đăng nhập với tài khoản admin.

-

Lựa chọn biểu tượng Administration, chọn Database Users.

-

Kích biểu tượng HR

-

Trong cửa sổ Create Database User, thiết lập:

-

để hiển thị thông tin người dùng HR

o

Thiết lập password cho người dùng HR

o

Chọn Account Status là “Unlocked”

o

Chọn “CONNECT” và “RESOURCE” cho Roles

Cuối cùng kích nút “Alter User”. Vậy là bạn đã có tài khoản để làm việc với CSDL HR.

Yêu cầu : Đăng nhập vào Oracle với tài khoản HR vừa tạo và lựa chọn “Object Browser” để
viết báo cáo tìm hiểu CSDL HR có gồm các nội dung sau:
-

Tìm hiểu các bảng nào có trong CSDL

-

Tìm hiểu cấu trúc của mỗi bảng gồm những cột nào

COM201 - Cơ sở dữ liệu – Lab 1

3

Bài 3
Tìm hiểu và cài đặt thử hệ quản trị CSDL khác
Yêu cầu: Lựa chọn một hệ quản trị CSDL khác như My S...
COM201 - Cơ sở dữ liệu – Lab 1 1
Bài thực hành số 1
Làm quen vi một số hệ quản tr CSDL
Mục tiêu
Sau bài thực hành này, sinh viên sẽ học được các kĩ năng sau:
1. Biết cách tìm thông tin trên mạng đ cài đặt tìm hiểu một số h quản trị CSDL như
Microsoft Access, Oracle Express, My SQL, SQL Server.
2. Biết cách cài đặt các hệ quản trị CSDL và so sánh ưu nhược điểm của các hệ này.
3. Biết cách sử dụng các hệ quản trị CSDL để tạo CSDL quan hệ.
Bài 1
Làm quen với hệ quản trị CSDL Microsoft Access
Microsoft Access h quản trị CSDL cỡ nhỏ, ch yếu dùng cho mục đích nhân. Trong bài
này, bạn sẽ tìm hiểu CSDL Northwind đã sẵn để hiểu một CSDL được xây dựng trong
Microsoft Access như thế nào, bao gồm các đối ợng nào (các bảng, các thuộc tính, các quan
hệ…)
Bước 1: Mở CSDL Northwind trong Microsoft Access bằng cách tìm tới mục Local Templates ->
Northwind 2007, nhấn nút Create để upload CSDL này.
cơ sở dữ liệu - Trang 2
cơ sở dữ liệu - Người đăng: Hoan Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
cơ sở dữ liệu 9 10 624