Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi duongvanhung
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1208 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CAO THỊ NHẠN
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

GIÁO TRÌNH

CƠ SỞ DỮ LIỆU
Dành cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin

Đà Lạt 2010

Trang 1/109

LỜI MỞ ĐẦU
Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, bài giảng
Cơ sở dữ liệu được biên soạn theo chương trình hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Đà
Lạt, cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết cơ sở dữ liệu.
Giáo trình gồm 8 chương sau:
Chương 1: giới thiệu chung
Chương 2: trình bày mô hình thực thể kết hợp E_R (Entity Relationship) để mô hình hóa
các hoạt động trong thế giới thực, nhìn thế giới thực như là một tập các đối tượng căn bản
được gọi là các thực thể, và các mối quan hệ ở giữa các đối tượng này. Mô hình được
phát triển để làm thuận tiện cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu bằng cách đặc tả một tổ chức.
Chương 3: trình bày mô hình dữ liệu quan hệ, các quy tắc chuyển đổi cơ sở dữ liệu biểu diễn
dạng lược đồ E_R sang mô hình dữ liệu quan.
Chương 4, 5 và 6: trình bày các ngôn ngữ truy vấn trên cơ sở dữ liệu. Trong chương 4 trình bày
ngôn ngữ đại số quan hệ, chương 5 trình bày ngôn ngữ tân từ và chương 6 trình bày ngôn ngữ
truy vấn SQL.
Chương 7: trình bày các khái niệm liên quan đến phụ thuộc hàm, khóa, các thuật toán tìm phủ tối
thiểu của tập phụ thuộc hàm, tìm khóa và cuối chương trình bày về ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.
Chương 8: Chương này giới thiệu các dạng chuẩn, phân rã bảo toàn thông tin, bảo toàn
phụ thuộc hàm, qua đó cũng trình bày cách phân rã bảo toàn bảo toàn thông tin và bảo
toàn phụ thuộc.

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn bài giảng nhưng chắc chắn bài giảng sẽ
còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của sinh
viên và các bạn đọc để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn.

Trang 2/109

MỤC LỤC
Lời mở đầu....................................................................................................... 2
Mục lục ............................................................................................................ 3
Chương 1: Giới thiệu chung......................................................................... 8
1.

Giới thiệu chung ....................................................................................... 8
1.1. Giới thiệu ........................................................................................... 8
1.2. Định nghĩa CSDL. ............................................................................. 10
1.3. Các đối tượng sử dụng CSDL. ....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu - Người đăng: duongvanhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu 9 10 659