Ktl-icon-tai-lieu

Công cụ SEO

Được đăng lên bởi iztaigame-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công cụ SEO
A. Keywords Tools
I. Google Keyword Planner

Công cụ giúp tìm kiếm những từ khóa có lượt tìm kiếm cao và độ cạnh
tranh thấp.

II. Google Trends

Google Trends () là công cụ
thuộc Google Search cho phép chúng ta xem thống kê về việc tìm kiếm của
một hoặc nhiều từ khóa nào đó. Trends sẽ biểu diễn số liệu dưới dạng biểu
đồ theo thời gian để chúng ta biết khi nào thì mức độ quan tâm của một từ
khóa tăng cao, khi nào thì giảm xuống thấp.
III. Google Analytics

Google Analytic () là một
công cụ phân tích Website được cung cấp bởi Google. Đây được xem là công
cụ rất hiệu quả dành cho những Webmaster và những người làm SEO khi
muốn thông kê những thông tin về website của mình.
IV. Webmaster Tools

Google Webmaster Tools là một công cụ toàn diện của Google dành
cho Webmaster với những thông báo về tình hình chi tiết của Website
như số lượng backlink, từ khóa tìm kiếm, kiểm tra cấu trúc HTML,….
V. MozBar

Mozbar ()Là thanh công cụ SEO chu ẩn
mực cho các nhà tiếp thị, MozBar cho phép thực hiện hơn 50 tác vụ quan
trọng ngay từ trình duyệt.
B. Content Tools
I. Raven

Raven Tools đã trở thành một tiêu chuẩn để sử dụng. Nó hỗ trợ theo
dõi lượng truy cập đến các trang web như : Google,Analytics, những từ
khóa người sử dụng để tìm ra các trang web và theo dõi các trang web
của bạn theo cách phổ biến nhất. Với những bước cơ bản nhưng cần thiết
cho các công cụ SEO, gợi ý từ khóa và so sánh v ới đối th ủ c ạnh tranh.
Một trong những dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm t ốt nh ất mà s ẽ
giúp bạn làm điều đó là Raven Tools.

Bảng điều khiển Raven Tools cung cấp một nơi mà bạn có thể theo dõi
nhiều chiến dịch SEO dưới một giao diện tổng quát chung nh ất. B ạn s ẽ
có một cái nhìn rõ ràng và toàn diện của việc qu ảng cáo tìm ki ếm, kh ả
năng hiển thị cơ bản, công cụ từ khóa, phân tích cạnh tranh, phân tích
truyền thông xã hội và xây dựng liên kết.II. Copyscape

Copyscape () sẽ cung cấp công cụ kiểm tra
đạo văn, dưới hai dạng là miễn phí và có thu phí. Việc kiểm tra các b ản
sao (đạo văn) sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Nhằm giúp
cho tác giả bài viết có thể ngăn ngừa được hành vi gian lận, hay có thể
nhấn mạnh hơn là ăn cắp nội dung bài viết gốc.

C. Links tools
I. Ahrefs

Ahrefs () là một trong những công cụ khảo sát liên
kết phổ biến, Ahr...
Công c SEO
A. Keywords Tools
I. Google Keyword Planner
Công c giúp tìm ki m nh ng t khóa có l t tìm ki m cao và c nh ế ượ ế độ
tranh th p.
http://adwords.google.com/keywordplanner
II. Google Trends
Công cụ SEO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công cụ SEO - Người đăng: iztaigame-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Công cụ SEO 9 10 413