Ktl-icon-tai-lieu

Công dụng của google code

Được đăng lên bởi duong-nguyen-dinh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
***
*
BẢN TRÌNH BẢY VỂ CÔNG CỤ
GOOGLE CODE
MÔN : CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
GIẢNG VIÊN: TRỊNH VĂN CHUNG
DỰ ÁN: CC02-NEWS-ONLINE
THÀNH VIÊN:
hcmutrans90--- Nguyễn Bá Hải---0751120022
xuanthangqn---Trần Xuân Thắng---0751120069
quydat.tn---Bùi Quý Đạt---0751120017
tranvannhat1987---Trần Văn Nhất---0751120048
nguyenhai02011989---Nguyễn Minh Hải---0751120021

1

I.Giới thiệu công cụ Google Code.

Google Code là một trang web của Google trong đó tập trung các nhà
phát triển các dự án phần mềm mã nguồn mở được hỗ trợ bởi Google. Trang có
rất nhiều mã nguồn phần mềm và danh sách các dịch vụ có hỗ trợ các API công
cộng để phục vụ cho việc phát triển các phần mềm hỗ trợ khác.
Chúng ta sử dụng Google Code như 1 free web host để lưu giữ thông tin,source
code cũng như những thư mục khác phục vụ cho project của nhóm.
Trang chủ Google Code tại VN : 

II. Cách sử dụng Google Code.
4 bước để tạo Project trên Google Code:
Bước 1: Đăng nhập vào Google Code bằng tài khoản Gmail:

2

Tài khoản đang nhập

Click để tạo Google Code Project

Bước 2 : Chọn mục tạo Project hosting trên Google Code :

Click chọn mục Project Hosting

3

Bước 3 : Tạo mới 1 project :

Tạo một Project mới
Bước 4 : Điền thông tin của project :

4

GPL (General Public
License) dùng theo cơ
chế open source của
google code,cho phép
người khác có thể view
source của project.

Chọn phần mềm thao tác với
Project là Subversion

Click chọn tạo Project

III. Các tình năng trong Google Code.
1.Project Home:(Trang chủ Project):Là nơi chứa tên dự án và các miêu tả về dự án
a. Tab Summary: Mô ta ngắn ngọn về Project
Project Name
Project Summary

Project Description

Tab Summary

5

-

Project Name: Tên của Dự Án
Project Summary: Tóm tắt Dự Án
Project Description: Các miêu tả của Dự Án
b. Tab Updates: Thông tin về những lần Project được cập nhật.

Tab Updates

c. Tab People: - Thông tin tài khoản của các thành viên
- Thông tin phân quyền của từng thành viên

6

Tab People

2. Download

7

-

•

Đây là nơi phục vụ cho việc release sản phẩm cuối cùng nhằm mục đích cho
người khác download về dùng. Nó cũng là nơi mà bạn có thể public source
code, documents,… tất cả những gì thuộc về project mà bạn muốn phát hành
Cách năng trong Tab Download.

All downloads:Toàn bộ file trong tab Downloads

•

Featured downloads :Toàn bộ những file có gán label là Featured.

•

Current downloads : Những file down...
Đại học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
***
*
BẢN TRÌNH BẢY VỂ CÔNG CỤ
GOOGLE CODE
MÔN : CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
GIẢNG VIÊN: TRỊNH VĂN CHUNG
DỰ ÁN: CC02-NEWS-ONLINE
THÀNH VIÊN:
hcmutrans90--- Nguyễn Bá Hải---0751120022
xuanthangqn---Trần Xuân Thắng---0751120069
quydat.tn---Bùi Quý Đạt---0751120017
tranvannhat1987---Trần Văn Nhất---0751120048
nguyenhai02011989---Nguyễn Minh Hải---0751120021
1
Công dụng của google code - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công dụng của google code - Người đăng: duong-nguyen-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Công dụng của google code 9 10 5