Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ ATM

Được đăng lên bởi kiderauit
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại Học Điện Lực
[Pick the date]

CHƯƠNG I.Tổng Quát Về ATM
1. Mở đầu

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và nhu cầu trao đổi
thông tin ngày càng tăng nhanh và đa dạng hóa của xã hội đòi hỏi hạ tầng

Chuyển
mạch gói
ATM
Thành viên tìm hiểu:
Nguyễn Văn Thiên & Phạm Văn Thọ
Giáo viên: Phan Thị Thanh Ngọc

mạng phải có sự thay đổi để có thể cung cấp các dịch vụ băng rộng cho
khách hàng. ISDN băng hẹp không thể đáp ứng thỏa mãn các yêu cầu dịch
vụ của khách hàng. Mạng B-ISDN ra đời , mục đích chính là kết hợp tín hiệu
liên tục thời gian thực và nhóm các tín hiệu dữ liệu nhờ cách phân bố băng
rộng từ các nhóm các dịch vụ băng hẹp như giám sát từ xa các thiết bị
GV. PHAN THỊ THANH NGỌC
Page 1

truyền số liệu điện thoại, FAX đến các dịch vụ băng rộng bao gồm điện thoại
thấy hình , hội nghị truyền hình, truyền ảnh với xử lý tốc độ cao, dung lượng
lớn, chất lượng truy cập cao, và việc điều khiển quá trình chuyển mạch dễ
dàng hơn, đơn giản, hiệu suất để điều khiển các dịch vụ khác nhau và hệ
thống chuyển mạch băng rộng ATM ra đời để đáp ứng nhu cầu này.
2. Mẫu tham chiếu mô hình B-ISDN

B-ISDN là mạng tổ hợp dịch vụ số băng rộng (Broadband Integrated
Services Digital Network),B-ISDN có đủ khả năng đáp ứng các dịch vụ mới
vượt trội hơn hẳn so với ISDN băng hẹp như: thoại,số liệu,video,…dựa trên
những ưu việt của ATM và đặc thù của mạng viễn thông hiện tại,ITU-T tiêu
chuẩn thuộc tổ chức viễn thông quốc tế đã chọn giải pháp truyền tải không
đồng bộ ATM là phương pháp truyền tải cho mạng ATM. Vậy để hiểu rõ hơn
về ATM ta sẽ lướt qua một vài điểm của dịch vụ số băng rộng B- ISDN
a) Giao diện của nút mạng B-ISDN

Hình1: giao diện tổng đài của tổng đài B-ISDN tới các nút mạng khác
Giao diện cơ bản của các nút mạng B-ISDN với các nút khác trong mạng
được thể hiện ở hình trên,hệ thống tổng đài B-ISDN giao tiếp trực tiếp với các
truyển dẫn số tốc độ cao hoặc các thiết bị ghép kênh SDH thông qua kết cuối
tổng đài ET (Exchange Terminal). Điểm giao tiếp trên hình chỉ ra là điểm
tham khảo AB .
b) Giao diện truy nhập của khách hàng

GV. PHAN THỊ THANH NGỌC
Page 2

Hình dưới đây thể hiện giao diện cơ bản nhất của kết nối mạng phía
khách hàng tới nút B- ISDN.

Hình 2: các chức năng của giao diện khách hàng
3. Giới thiệu công nghệ chuyển mạch gói ATM.
 Khái niệm : ATM (Asynchronous Transfer Mode – Chế độ truyền không





đồng bộ) là kỹ thuật chuyển mạch gói chất lượng cao với phương thức
truyền không đồng bộ dựa trên không đồng bộ phân chia theo thời
gian.
Các đặc t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ ATM - Người đăng: kiderauit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Công nghệ ATM 9 10 656