Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ Flashback trong Oracle

Được đăng lên bởi Cái gì cơ
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

BÁO CÁO
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài:

CÔNG NGHỆ FLASHBACK TRONG
ORACLE

Mục lục

2

Phần 1: Lý do lựa chọn đề tài
Oracle database là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, được tích hợp để cho phép
quản lý thông tin một cách toàn diện.Hiện nay, Oracle database là m ột trong
những cơ sở dữ liệu mạnh nhất được sử dụng nhiều trong các ngân hàng, doanh
nghiệp, tổ chức lớn.
Trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng có nhiều công nghệ m ới ra đ ời thì
ngoài việc lưu trữ thông tin an toàn chắc chắn truy c ập dễ dàng và chính xác, ta
còn quan tâm một số vấn đề khác như: làm thế nào khôi phục lại dữ liệu đã mất
ở một thời điểm trong quá khứ?, làm thế nào để khôi phục một ti ến trình đã b ị
lỗi mà không mất nhiều thời gian? và nếu như một trong số đó bị l ỗi, ti ến trình
cập nhật sẽ bị ngưng lại và phải bắt đầu lại từ đầu thì phải giải quyết ra sao?
Oracle Flashback làm giảm thời gian phục hồi dữ liệu từ vài gi ờ xu ống vài
phút. Mặc dù có các biện pháp phòng ngừa, lỗi do con người vẫn có th ể x ảy
ra. Công nghệ Flashback trong Oracle là một tập hợp độc đáo và phong phú của
các giải pháp phục hồi dữ liệu cho phép đảo ngược các lỗi của con ng ười có
chọn lọc và hiệu quả do ảnh hưởng của một lỗi nào đó. Trước khi Flashback,
CSDL có thể bị hỏng trong vài phút nhưng để phục hồi nó phải m ất vài tiếng.
Với Flashback, việc sửa một lỗi như việc tạo ra chính nó vậy. Ngoài ra, thời gian
cần thiết để phục hồi từ lỗi này không phụ thuộc vào kích thước cơ sở dữ liệu,
một khả năng đặc trưng của Oracle. Flashback hỗ trợ phục hồi tại tất cả các cấp
bao gồm dòng, transaction, bảng, và toàn b ộ cơ sở dữ liệu. Flashback cung cấp
một tập ngày càng nhiều các tính năng để xem và quay lại dữ liệu trong quá khứ,
cụ thể là: Flashback database, Flashback Table, Flashback Drop,…
Các tính năng Flashback cung cấp khả năng truy vấn dữ liệu lịch sử, th ực hi ện
phân tích sự thay đổi, và thực hiện các dịch vụ tự sửa chữa để phục h ồi t ừ
những sai lầm trong cơ sở dữ liệu trực tuyến. Với Công nghệ Flashback Oracle,
bạn thực sự có thể lùi lại quá khứ.
Tất cả những vấn đề trên sẽ được giải quyết bằng Oracle Flashback.Đây là
một trong những tính năng mới nổi bật của phiên bản Oracle. Để hiểu rõ hơn về

3

công nghệ Flashback và các ứng dụng thực tiễn của nó nhóm đã quyết định chọn
đề tài “ Công nghệ Flashback Trong Oracle”.

4

Phần 2: Tổng quan
Cơ sở dữ liệu Oracle cung cấp công nghệ Oracle flashback: là một nhóm các
tính năng hỗ trợ để xem t...
H C VI N NGÂN HÀNG
KHOA H TH NG THÔNG TIN QU N LÝ
BÁO CÁO
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Đề tài:
CÔNG NGHỆ FLASHBACK TRONG
ORACLE
Công nghệ Flashback trong Oracle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ Flashback trong Oracle - Người đăng: Cái gì cơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Công nghệ Flashback trong Oracle 9 10 880