Ktl-icon-tai-lieu

Công Nghệ ISP

Được đăng lên bởi levanthan1
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 4609 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nghiên cứu các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ của ISP

LỜI MỞ ĐẦU
Mạng Internet đã được triển khai tại Việt Nam vào cuối năm 1997 với các nhà cung cấp dịch vụ đang khai thác chính thức
là VNPT, FPT, Saigon Postel và Netnam dưới sự quản lý trực tiếp của Ban điều phối Internet quốc gia. Cùng với sự tăng
trưởng kinh tế, mức sống của nhân dân ngày một tăng, nhu cầu sử dụng Internet đang trở nên thiếu yếu và đang là một thị
trường mở đầy tiềm năng và có tính cạnh tranh cao. Hiện nay ngoài các ISP đang khai thác cũ đã xuất hiện thêm nhiều ISP
mới được cấp phép, đồng thời còn có cả nhà cung cấp dịch vụ IXP mới, cạnh tranh mạnh mẽ dưới các hình thức khác nhau,
việc cạnh tranh mạng sẽ càng ngày càng quyết liệt hơn nhằm chiếm lĩnh thị trường và thị phần. Bên cạnh đó, có nhiều yếu tố
dự báo và dẫn đến sự phát triển mạnh của Internet của Việt nam như trình độ dân trí, mức sống, chính sách quản lý...
Với những yếu tố tích cực và thử thách như trên, trong bản thân nội tại của VNPT cần có những chính sách quản lý, khai
thác, cung cấp dịch vụ linh hoạt mới tạo thành thế mạnh mới thích ứng với những điều kiện cạnh tranh mới. Dịch vụ Internet
càng phát triển, xu thế nhà cung cấp dịch vụ viễn thông + Internet đang là một xu thế tất yếu. Thị trường dịch vụ viễn thông
VNPT có thể giảm xuống do sự xuất hiện của các IAP, ISP, ICP mới, nhưng do sự phổ cập hoá các dịch vụ thông tin, sự lệ
thuộc ngày càng nhiều của người sử dụng mạng Internet cùng những tiến bộ mới trong công nghệ cũng tạo nên những cơ hội
mới cho VNPT...
Về phía Bưu điện TP Hà nội, hiện nay, Bưu điện TP Hà nội được Tổng Công ty BCVT Việt nam giao làm chủ đầu tư dự án
phân tải mạng VNN tại địa bàn Hà nội với mục đích chia tải cho hệ thống VNN, do số lượng thuê bao VNN phát triển rất lớn,
đổng thời khắc phục những bất cập của mô hình cũ, thống nhất trong việc quản lý dịch vụ. Nhiệm vụ được giao phải xây
dựng, triển khai và vận hành hệ thống một cách an toàn, hiệu quả; có hàng loạt các vấn đề đặt ra, khó khăn gặp phải rất nhiều,
nhưng nổi bật nhất vẫn là thiếu đội ngũ cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm ế
Đứng trước khối lượng công việc như vậy đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật của BĐHN phải có chuẩn bị và đầu tư nghiên cứu
nghiêm túc về vấn đề này. VI vậy, nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu một cách tổng thể những vấn đề về kỹ thuật công
nghệ về mạng nói chung, trong đó chú trọng nhấn mạnh những điểm cần lưu ý khi xây dựng một hệ thống cung cấp dịch vụ
Internet -ISP cho khách hàng; đổng thời đưa ra những khuyến nghị là nhữ...
Nghiên cứu các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ của ISP
LỜI MỞ ĐẦU
Mạng Internet đã được triển khai tại Việt Nam vào cuối năm 1997 với các nhà cung cấp dịch vụ đang khai thác chính thức
VNPT, FPT, Saigon Postel Netnam dưới sự quản trực tiếp của Ban điều phối Internet quốc gia. Cùng với sự tăng
trưởng kinh tế, mức sống của nhân dân ngày một tăng, nhu cầu sử dụng Internet đang trở nên thiếu yếu đang một thị
trường mở đầy tiềm năng tính cạnh tranh cao. Hiện nay ngoài các ISP đang khai thác cũ đã xuất hiện thêm nhiều ISP
mới được cấp phép, đồng thời còn cả nhà cung cấp dịch vụ IXP mới, cạnh tranh mạnh mẽ dưới các hình thức khác nhau,
việc cạnh tranh mạng sẽ càng ngày càng quyết liệt hơn nhằm chiếm lĩnh thị trường thị phần.n cạnh đó, nhiều yếu tố
dự báo và dẫn đến sự phát triển mạnh của Internet của Việt nam như trình độ dân trí, mức sống, chính sách quản lý...
Với những yếu tố tích cực thử thách như trên, trong bản thân nội tại của VNPT cần những chính sách quản lý, khai
thác, cung cấp dịch vụ linh hoạt mới tạo thành thế mạnh mới thích ứng với những điều kiện cạnh tranh mới. Dịch vụ Internet
càng phát triển, xu thế nhà cung cấp dịch vụ viễn thông + Internet đang một xu thế tất yếu. Thị trường dịch vụ viễn thông
VNPT thể giảm xuống do sự xuất hiện của các IAP, ISP, ICP mới, nhưng do sự phổ cập hoá các dịch vthông tin, sự lệ
thuộc ngày càng nhiều của người sử dụng mạng Internet cùng những tiến bộ mới trong công nghệ cũng tạo nên nhữnghội
mới cho VNPT...
Về phía Bưu điện TP Hà nội, hiện nay, Bưu điện TP Hà nội được Tổng Công ty BCVT Việt nam giao làm chủ đầu tư dự án
phân tải mạng VNN tại địa bàn Hà nội với mục đích chia tải cho hệ thống VNN, do số lượng thuê bao VNN phát triển rất lớn,
đổng thời khắc phục những bất cập của hình cũ, thống nhất trong việc quản dịch vụ. Nhiệm vụ được giao phải xây
dựng, triển khai và vận hành hệ thống một cách an toàn, hiệu quả; có hàng loạt các vấn đề đặt ra, khó khăn gặp phải rất nhiều,
nhưng nổi bật nhất vẫn là thiếu đội ngũ cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm
ế
Đứng trước khối lượng công việc như vậy đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật của BĐHN phải chuẩn b và đầu nghiên cứu
nghiêm túc về vấn đề này. VI vậy, nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu một cách tổng thể những vấn đề về kỹ thuật công
nghệ về mạng nói chung, trong đó chú trọng nhấn mạnh những điểm cần lưu ý khi xây dựng một hệ thống cung cấp dịch vụ
Internet -ISP cho khách hàng; đổng thời đưa ra những khuyến nghị những kết luận rút ra qua việc nghiên cứu về các bước
triển khai thực hiện.
Nội dung đề tài tập trung vào 3 phần chính:
+ Phần 1: Tóm tắt tổng quan những vấn đề kỹ thuật, công nghệ mạng máy tính nói chung.
+ Phần 2: Phân tích những vấn đề về kỹ thuật, công nghệ của mạng cung cấp dịch vụ ISP.
+ Phần 3: Dựa trên những kết quả nghiên cứu, nhóm đề tài đã xây dựng cấu hình mạng ISP đề xuất thể triển khai tại
Bưu điện Hà nội.
Thông qua nội dung nghiên cứu, nhóm tác giả hy vọng các kiến thức tổng hợp trong đề tài sẽ là một tài liệu có ích cho các
nhà quản được một hình dung tổng quan nhất về một mạng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, các bước thực hiện
các vấn đề cần giải quyết
.; đồng thời sẽ một tài liệu chuyên môn tham khảo hữu ích cho các cán blàm công tác kỹ thuật
của Bưu điện Hà nội, cũng là tài liệu chuẩn bị cho dự án phân tải VNN tại BĐ TP Hà nội trong thời gian sắp tới.
Nội dung của đề tài đề cập tới rất nhiều vẫn đề về kỹ thuật và công nghệ, nhưng với khuôn khổ trình bầy của quyển đề tài,
nhóm tác giả đã cố gắng biên tập một cách đọng nhất; tuy vậy chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định; rất
mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp cúa bạn đọc.
PHẦN I - INTERNET VÀ TCP/IP
Mục đích:_________________________________________________________________________
Giới thiệu tổng quát lại những khái niệm, kiến thức bản về mạng máy tính nói chung mạng Internet nói
riêng. Để tránh dàn trải, đề tài chỉ tập trung tới những vấn đ liên quan trực tiếp tới mạng trên công nghệ
TCP IIP và cho các ISP________________________________________________
Chương I GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ MẠNG TRÊN CÔNG NGHỆ TCP/IP
I -LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN INTERNET VÀ CÔNG NGHỆ TCP/IP
1- Lịch sử phát triển mạng Internet
Tháng 6/1968, cơ quan ARPA(Advanced Research Project Agency) của Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) đã xây dựng dự
án nối các trung tâm nghiên cứu lớn trong toàn liên bang, mở đầu là 4 cơ sở. Mục tiêu là từ các trạm ban đầu này sẽ mở
rộng ra các cơ sở nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quân sự, hình thành một mạng máy tính có độ tin cậy cao phù hợp
với yêu cầu của các hoạt động quốc phòng, an ninh. Giải pháp ban đầu được chọn của Bolt Beranek Newman
(BBN), lúc đó chưa c
Ác khái niệm LAN, WAN cũng chưa các máy tính PC như ngày nay. Giải pháp của
BBN bao gồm các nút mạng (gọiIMP- Interface Message Processor) là tổ hợp của phần cứng-phần mềm cài đặt trên
các máy tính mini. Năm 1969, 4 trạm đầu tiên được kết nối nhau thành công, đánh dấu sự ra đời của ARPANET- tiền
Tra
Công Nghệ ISP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công Nghệ ISP - Người đăng: levanthan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Công Nghệ ISP 9 10 860