Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ Mạng Không Dây

Được đăng lên bởi Mai Cường Thọ
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1823 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Công nghệ Mạng Không Dây
Đà Nẵng
Nẵng, ngày 28-03-2009
28 03 2009

Trình bày:
¾
¾
¾
¾
¾

Trần Văn Hùng
MCT CCSI
MCT,
Phone: 0903630980
Email: hung.tran@ttgtc.com

p
g

Nội dung
¾ Wi-Fi

là
à gì?
ì?
¾ Lợi ích & ứng dụng của mạng Wi
Wi-Fi
Fi
¾ Các thiết bị Wi-Fi phổ biến hiện nay
¾ Các giải pháp bảo mật của Wi-Fi
¾ Tần số
số, tầm phủ sóng & các chuẩn
¾ Định hướng Wi-Max tại Việt Nam
TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER1. Wi-Fi là gì?
~ Viết

tắt của Wireless Fidelity

~ Hoạt

động theo chuẩn IEEE 802.11

~ Giao
Gi

tiế
tiếp giữa
iữ các
á thiết bị không
khô cần
ầ dây
dâ dẫ
dẫn

¾ Giúp
p

cho bạn
ạ có thể làm việc
ệ bất cứ
nơi đâu để truy cập mạng LAN/WAN

TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER2. L
Lợ
ợi ích của mạng không dây
~ Kết

nối mạng
ạ gg
giữa các toà nhà riêng
g biệt
ệ

~ Được

triển khai nhanh để dùng cho 1 mạng
tạm thời ban đầu

~ Trong

những nơi cổ kính như: viện bảo tàng,
khu bảo tồn
tồn, lăng mộ
mộ, nhà thờ
thờ, chùa,
chùa đền…
đền

~ Có

tính mỹ quan cao, gọn gàng và đẹp

~ Thuận

tiện cho người dùng di động như
Laptop, PDA…

~…
TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTERMột số
số ứng
ứng dụng
dụng Wireless

Trường Đại Học

Khu công nghiệp

Internet Cafe

Hotel Room

TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER

Hotel Lobby

Khu chờ


Một số
số ứng
ứng dụng
dụng Wireless (tt
tt))
Sâ golf
Sân
lf

Khu Sinh Thái
TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTERMột số
số ứng
ứng dụng
dụng Wireless (tt
tt))

Lăng, Chùa, Đền Thờ
TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTERMột số
số ứng
ứng dụng
dụng Wireless (tt
tt))

Khu Nhà Thờ
TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTERMột số
số ứng
ứng dụng
dụng Wireless (tt
tt))

Sân bay, ga tàu, bến xe

TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER3. Các thiết bị truyền thống

Typewriter

Word Processor

Personal Computer

1873

1979

1981

- 106 Years TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER

- 2 Years 

Công nghệ ngày nay

Palm V

RIM

PDA

Wireles
s Email

TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER

Compa
q iPaq
q

WAP
Phone

Nokia Qualco
Commu
mm
nicator Smartp
hone
Pocket Phone Phone Phone
PC
+
+
+ PDA
Internet Internet
Browse Browse
r
r + PDA


Mạng… ?
Voice

Data

Internet

WAN

Video
Streaming

Video
Conferencing

Video
Monitoring

PA
(Intercom)

PSTN

Routers

Data
Switch

Wireless
Access Point

PBX

Video
Switch

MCM

H ll
Hallways
Teacher’s Worksp...
Công ngh Mng Không Dây
Đ
àNng
ngà
y
28
03
200
9
Đ
à
Nng
,
ngà
y
28
-
03
-
200
9
Trình bày:
¾ Trn Văn Hùng
¾
¾
,
¾ Phone: 0903630980
¾ Email: hung.tran@ttgtc.com
¾ htt
p
://www.tt
g
tc.com
pg
Công nghệ Mạng Không Dây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ Mạng Không Dây - Người đăng: Mai Cường Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Công nghệ Mạng Không Dây 9 10 127