Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ mạng truy nhập quang

Được đăng lên bởi quangkhai1308-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

VI QUANG HIỆU

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP QUANG
VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT LẠNG SƠN

Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2011

4. Mẫu mặt trong Bìa tóm tắt luận văn

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Hoàng Văn Võ

Phản biện 1: TS Vũ Tuấn Lâm.

Phản biện 2: TS Vũ Văn San.

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: 10 giờ 30p ngày 11 tháng 02 năm 2012

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

MỞ ĐẦU
Ngày nay, nhu cầu truyền thông ngày càng lớn với nhiều dịch vụ mới băng
rộng/tốc độ cao và đa phương tiện trong đời sống kinh tế – xã hội của từng quốc gia cũng
như kết nối toàn cầu. Để đáp ứng được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của kỷ
nguyên thông tin, mạng truyền thông cần phải có khả năng linh hoạt cao, tốc độ truyền
dẫn lớn, băng thông rộng, đa dịch vụ. Các nhà khoa học, các tổ chức viễn thông, các hãng
cung cấp thiết bị… đã và đang nghiên cứu phát triển và áp dụng các giải pháp công nghệ
mới băng rộng/tốc độ cao và đa phương tiện để phát triển mạng viễn thông. Trong đó, các
giải pháp công nghệ Mạng truy nhập quang với ưu điểm về tốc độ cao, băng thông rộng
đang được tập chung nghiên cứu, phát triển.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu giải pháp công nghệ Mạng truy nhập quang và ứng
dụng cho mạng truy nhập để phát triển phát triển mạng viễn thông của VNPT Lạng Sơn
để đảm bảo được tính kinh tế – kỹ thuật và đáp ứng được nhu cầu trao đổi thông tin hiện
tại và trong tương lai của Lạng Sơn là một vấn đề cấp thiết.
Xuất phát từ những cơ sở khoa học và thực tiễn đó, em đã quyết định chọn đề tài:
“Nghiên cứu công nghệ mạng truy nhập quang và ứng dụng cho VNPT Lạng Sơn” làm
luận văn Thạc sỹ kĩ thuậ - công nghệ. Luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về mạng truy nhập quang.
Chương 2: Các công nghệ mạng truy nhập quang tích cực (AON) & thụ động (PON).
Chương 3: Ứng dụng công nghệ mạng quang cho mạng truy nhập băng rộng tại VNPT
Lạng Sơn.

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG TRUY NHẬP QUANG.
Chương 1 giới thiệu về mạng truy nhập quang, trình bày cấu hình cơ bản, cấu hình tham
chiếu của mạng truy nhập quang va mô hình mẫu mạng truy nhập quang, từ đó đưa ra
nhận xét, đánh giá sơ lược về mạng truy nhập quang.
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG.
Mạng truy nhập quang được...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
VI QUANG HIỆU
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP QUANG
ỨNG DỤNG CHO VNPT LẠNG SƠN
Chuyên ngành: KTHUẬT ĐIỆN TỬ
Mã số: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI - 2011
Công nghệ mạng truy nhập quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ mạng truy nhập quang - Người đăng: quangkhai1308-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Công nghệ mạng truy nhập quang 9 10 914