Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi kaidoka95-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NHÓM 10

1.
2.

PhạmVănTuấn(51998)
PhanThanhTrung

Côngnghệphầnmềm

Côngnghệphầnmềm

Kháiniệm

Hoạt động
chính của

CNPM

CNPM

Nguyên tắc
của CNPM

Đặc điểm

•

Vídụ:Xétmộtsốphầnmềmsau:

o

Phầnmềmquảnlýhọcsinhcấp3.

o

Phầnmềmquảnlýthưviện.

o

Phầnmềmquảnlýkháchsạn.

o

Phầnmềmquảnlýphòngmạchtư.

o

Phầnmềmquảnlýsổtiếtkiệm.

o

Phầnmềmquảnlýbánvéchuyếnbay.

o

Phầnmềmxếpthờikhóabiểu

o

Phầnmềmquảnlýnhàsách.

o

…

Phầnmềmlàgì?

Đượcxemxétởhaigócđộ:
o

Gócnhìnngườidùng

o

Gócnhìnchuyênviêntinhọc

Kháiniệmvềphầnmềm
Phầnmềmdướigócnhìncủangườisửdụng:
Chươngtrìnhthựcthiđượctrênmáytínhhoặccácthiếtbịchuyêndụngkhác
Nhằmhỗtrợchocácnhàchuyênmôntrongtừnglĩnhvựcchuyênngànhthựchiệntốthơncácthaotácnghiệpvụcủa
mình

6

Khái niệm về phần mềm
PhầnmềmdướigócnhìncủachuyênviênTinhọc:
Đâylàmộthệthốngbaogồm3thànhphầncơbản:
 Thànhphầngiaotiếp
 Thànhphầnxửlý
 Thànhphầnlưutrữ
Cầnđượcxâydựngđểthựchiệntheoyêucầucủangườisửdụng

7

Khái niệm về phần mềm
Thànhphầngiaotiếp(Giaodiện):
Chophépnhập/xuấtthôngtincùngvớihìnhthứctrìnhbày/giaotiếptươngứng.
Mụctiêuchínhcủathànhphầnnàylàđưathôngtintừthếgiớithựcbênngoàiphầnmềm(ngư
ờisửdụng,cácthiếtbị,phầnmềmkhác…)vàobêntrong,hoặcngượclại.

8

Khái niệm về phần mềm
Thànhphầnxửlýlàhệthốngchuyênxửlýtínhtoán,biếnđổidữliệu.
Dùngthôngtinnguồntừthànhphầngiaodiện(chứcnăngnhập)
haythànhphầndữliệu(chứcnăngđọc);

Kiểmtratínhhợplệ(chứcnăngkiểmtra)vàsauđótiếnhànhxửlý(chứcnăngxửlý)

–

nếucầnthiết

Đểchorakếtquảsẽđượctrìnhbàythôngquathànhphầngiaodiện(chứcnăngxuất)hoặclư
utrữlạitrongthànhphầndữliệu(chứcnăngghi)

9

Khái niệm về phần mềm
Thànhphầnlưutrữ(thànhphầndữliệu)
Làhệthốngchuyênđọcghidữliệucùngvớimôhìnhtổchứclưutrữdữliệutươngứng.
Mụctiêuchínhcủathànhphầnnàylàchuyểnđổidữliệugiữabộnhớchínhvàbộnhớphụ

10

1.

Kháiniệmcôngnghệphầnmềm

Côngnghệphầnmềm(Software
Engineering)làngànhkhoahọcnghiêncứuvềviệcxâydựngcácphầnmềmcóchấtlượngcaotrongthờigianvàchi
phíthựchiệnhợplý

CácđốitượngnghiêncứucủaCôngnghệphầnmềm:

Côngnghệphầnmềm

Phươngpháp

Côngcụ

Quytrình

11

1.

Kháiniệmcôngnghệphầnmềm

Quytrìnhcôngnghệphầnmềm:
 Hệthốngcácgiaiđoạnmàquátrìnhpháttriểnphầnmềmphảitrảiqua,vớimỗigiaiđoạnc
ầnxácđịnhrõ:
 Mụctiêu,kếtquảnhậntừgiaiđoạntrướcđó,
 Kếtquảchuyểngiaochogiaiđoạnkếtiếp

Phươngpháppháttriểnphầnmềm:
 Hệthốngcáchướngdẫnchophéptừngbướcthựchiệnmộtgiaiđoạnnàođótrongquytrìn
hphầnmềm

12

1.

Kháiniệmcôngnghệphầnmềm

CôngcụvàMôitrườngpháttriểnphầnmềm:
 Hệthốngcácphầnmềmtrợgiúptronglĩnhvựcxâydựngphầnmềm
 Hỗtrợcácchuyênviêntin...
NHÓM 10
1. PhạmVănTuấn(51998)
2. PhanThanhTrung
công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ phần mềm - Người đăng: kaidoka95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
công nghệ phần mềm 9 10 284