Ktl-icon-tai-lieu

Công Nghệ Thông Tin

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần giới thiệu

PHẦN GIỚI THIỆU

Nhịp độ phát triển của Công Nghệ Thông Tin đang là một vấn đề rất
được các ngành Khoa Học, Giáo Dục, Kinh Tế… quan tâm. Nó hiện hữu với một
tầm vóc hết sức mạnh mẽ, to lớn và ngày đang một lớn mạnh thêm.
Việc ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào các lĩnh vực làm sao để đạt
đuợc một cách có hiệu quả. Sự lựa chọn và vận dụng những phần mềm sao cho
phù hợp và đạt được kết quả tốt.
Để lựa chọn một phần mềm phù hợp bao giờ cũng quan trọng đối với các
doanh nghiệp. Ngày nay các phần mềm cơ bản đã được ứng dụng và phát triển
rộng rãi trong hầu hết mọi doanh nghiệp. Thế nhưng yêu cầu của người sử dụng
phần mềm ngày càng đa dạng và nhiều tính năng hơn. Do đó yêu cầu người làm
phần mềm phải đáp ứng được yêu cầu trên.
Cũng nhằm mục đích nói trên, mà đề tài “ Quản Lý Nhập/Xuất Hàng
Theo Đơn Đặt Hàng” được ra đời.
Phần mềm Quản Lý Nhập/Xuất Hàng là một trong những phần mềm phổ
biến nhất hiện nay mà hầu như doanh nghiệp nào cũng cần. Em được tham gia
phân tích và tìm hiểu về đề tài Quản Lý Nhập/Xuất Hàng Theo Đơn Đặt Hàng.
Về cơ bản đạt được một số yêu cầu:
Đặt hàng.
Nhập hàng theo đơn đặt hàng.
Xuất hàng theo đơn đặt hàng.
Thu chi.
Trang: 1

Phần giới thiệu
Thêm xóa sửa.
Tra cứu, tìm kiếm, cập nhật ...
Phần còn lại của luận văn bao gồm các phần sau:
Chương 1: Mô tả đề tài.
Chương đầu tiên luận văn trình bày các kết quả thu được trong quá
trình khảo sát hiện trạng. Qua đó làm rõ các yêu cầu tin học hóa. Cách tiếp cận
giải quyết vấn đề cũng được trình bày ở chương này.
Chương 2: Lập mô hình doanh nghiệp.
Chương 3: Phân tích thiết kế.
Chương 4: Cài đặt.
Chương 5: Đánh giá kết quả đạt được và nghiên cứu hướng phát triển
Tài liệu tham khảo

Trang: 2

...
Phần giới thiệu
PHẦN GIỚI THIỆU
Nhịp độ phát triển của Công Nghệ Thông Tin đang là một vấn đề rất
được các ngành Khoa Học, Giáo Dục, Kinh Tế… quan tâm. Nó hiện hữu với một
tầm vóc hết sức mạnh mẽ, to lớn và ngày đang một lớn mạnh thêm.
Việc ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào các lĩnh vực làm sao để đạt
đuợc một cách có hiệu quả. Sự lựa chọn và vận dụng những phần mềm sao cho
phù hợp và đạt được kết quả tốt.
Để lựa chọn một phần mềm phù hợp bao giờ cũng quan trọng đối với các
doanh nghiệp. Ngày nay các phần mềm cơ bản đã được ứng dụng và phát triển
rộng rãi trong hầu hết mọi doanh nghiệp. Thế nhưng yêu cầu của người sử dụng
phần mềm ngày càng đa dạng và nhiều tính năng hơn. Do đó yêu cầu người làm
phần mềm phải đáp ứng được yêu cầu trên.
Cũng nhằm mục đích nói trên, mà đề tài “ Quản Lý Nhập/Xuất Hàng
Theo Đơn Đặt Hàng” được ra đời.
Phần mềm Quản Lý Nhập/Xuất Hàng là một trong những phần mềm phổ
biến nhất hiện nay mà hầu như doanh nghiệp nào cũng cần. Em được tham gia
phân tích và tìm hiểu về đề tài Quản Lý Nhập/Xuất Hàng Theo Đơn Đặt Hàng.
Về cơ bản đạt được một số yêu cầu:
Đặt hàng.
Nhập hàng theo đơn đặt hàng.
Xuất hàng theo đơn đặt hàng.
Thu chi.
Trang: 1
Công Nghệ Thông Tin - Trang 2
Công Nghệ Thông Tin - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công Nghệ Thông Tin 9 10 239