Ktl-icon-tai-lieu

Công Thức Đổi Phần Lẻ Của Số Thực Sang Hệ Nhị Phân

Được đăng lên bởi chienham1211
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biểu thức nhập vào máy tính: A = B*2 : C = A – D : B = C . Sau đó bấm SHIFT + nút
CALC để khởi tạo giá trị.
Khởi tạo giá trị của
B

B >= 0.5
D=0

D=1

Ghi D vào giấy

Bấm dấu = 5
lần

B=0

Kết thúc

...
Biểu thức nhập vào máy tính: A = B*2 : C = A – D : B = C . Sau đó bấm SHIFT + nút
CALC để khởi tạo giá trị.
Kết thúc
B = 0
D = 0
B >= 0.5
Bấm dấu = 5
lần
Ghi D vào giấy
Khởi tạo giá trị của
B
D = 1
Công Thức Đổi Phần Lẻ Của Số Thực Sang Hệ Nhị Phân - Người đăng: chienham1211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công Thức Đổi Phần Lẻ Của Số Thực Sang Hệ Nhị Phân 9 10 499