Ktl-icon-tai-lieu

Công trình thủy điện Đồng Nai 3 & 4

Được đăng lên bởi tranhaiquang79-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhà Thầu Lilama 45.4

Công Trình Thủy điện Đồng Nai 3 & 4

QUY TRÌNH KỸ THUẬT HÀN
1.

CÁC QUÁ TRÌNH HÀN VÀ MỐI HÀN ÁP DỤNG

1.1

Quá trình hàn
Hàn hồ quang chìm (SAW) và hàn hồ quang que hàn kim loại có bọc thuốc (SMAW) sẽ
được áp dụng.

1.2

Mối hàn áp dụng
Mỗii quá trình hàn sẽ áp dụng cho mối nối hàn sau:

1.2.1. Hàn hồ quang chìm (SAW)
a. Mối hàn dọc cho ống thẳng, ống côn giảm, ống khuỷ cong tại bãi gia công.
b. Mối hàn chu vi cho ống thẳng tại bãi gia công.
1.2.2. Hàn hồ quang que hàn kim loại có bọc thuốc (SMAW)
a. Mối hàn chu vi cho ống cong, ống côn giảm, và ống khuỷ công.
b. Mối hàn đai cứng cho đường ống áp lực hay ống lót thép.
c. Mối hàn giữa đồ gá lắp với ống áp lực.
d. Tất cả mối hàn tại công trình lắp đặt.
2.

THIẾT BỊ HÀN
Thiết bị hàn tại xưởng và tại công trình lắp đặt như sau:

2.1

Tại xưởng

Danh mục

Công suất

Số lượng

Máy hàn SAW

1000A

2

Máy hàn một chiều DC

400A

10

Tủ sấy que hàn

100kg

01

Tủ sấy thuốc hàn

500kg

01

Gía hàn tự động

30tấn

04

8 kg/cm2

01

Danh mục

Công suất

Số lượng

Máy hàn sáu mỏ (một chiều
DC)

1000A

04

Máy nén khí
2.2

Ghi chú

Tại công trình lắp đặt

Quy Trình Kỹ Thuật Hàn

Ghi chú

Trang 1/ 22

Nhà Thầu Lilama 45.4
Tủ sấy que hàn

100kg

02

Máy nén khí

kg/cm2

02

3.

VẬT LIỆU

3.1.

Vật liệu chính

3.1.1

Cấp độ và ký hiệu

3.1.2

Ký hiệu cấp độ

Ký hiệu

Aùp dụng

SM 490, Q345

SM50

Thép tấm, cuộn, đoạn

SM 570, Q460

SM 58

Thép tấm, cuộn, đoạn

Đặc tính cơ học

Giới hạn chảy

Độ bền kéo

Độ giãn dài

N/mm2

N/mm2

%

SM 490, Q345

295-325

490-610

21-23

SM 570, Q460

430-460

570-720

20-26

Ký hiệu cấp độ

3.2

Công Trình Thủy điện Đồng Nai 3 & 4

Vật liệu hàn

3.2.1. Thương hiệu vật liệu hàn
Vật liệu hàn ở bảng dưới đây sẽ được áp dụng
3.2.1.1 Hàn hồ quang chìm (SAW)

Vật liệu

Loại

Thương hiệu

SM490, Q345

JIS Z3183 S502H

MF-38/US-36 KOBELCO hoặc tương
đương

SM 570, Q460

JIS Z3183 S584H

MF-38/US-49 KOBELCO hoặc tương
đương

3.2.1.2. Hàn hồ quang que hàn kim loại có bọc thuốc (SMAW)

Vật liệu

Loại

Thương hiệu

SM490, Q345

JIS Z3212 D5016

LB-52 KOBELCO hoặc tương đương

SM 570, Q460

JIS Z3212 D5816

LB-62 KOBELCO hoặc tương đương

Quy Trình Kỹ Thuật Hàn

Trang 2/ 22

Nhà Thầu Lilama 45.4

Công Trình Thủy điện Đồng Nai 3 & 4

Tài liệu kỹ thuật và chứng chỉ chất lượng cho que hàn LB-52 và LB-62 sẽ được cấp khi
kiểm tra trước khi tiến hành công tác hàn tại xưởng chế tạo.
3.2.2

Sấy nóng vật liệu hàn
Que hàn và thuốc hàn sẻ được sấy lại trước khi hàn phù hợp theo bảng dưới....
Nhà Thầu Lilama 45.4 Công Trình Thủy điện Đồng Nai 3 & 4
QUY TRÌNH KỸ THUẬT HÀN
1. CÁC QUÁ TRÌNH HÀN VÀ MỐI HÀN ÁP DỤNG
1.1 Quá trình hàn
Hàn hồ quang chìm (SAW) hàn hồ quang que hàn kim loại bọc thuốc (SMAW) sẽ
được áp dụng.
1.2 Mối hàn áp dụng
Mỗii quá trình hàn sẽ áp dụng cho mối nối hàn sau:
1.2.1. Hàn hồ quang chìm (SAW)
a. Mối hàn dọc cho ống thẳng, ống côn giảm, ống khuỷ cong tại bãi gia công.
b. Mối hàn chu vi cho ống thẳng tại bãi gia công.
1.2.2. Hàn hồ quang que hàn kim loại có bọc thuốc (SMAW)
a. Mối hàn chu vi cho ống cong, ống côn giảm, và ống khuỷ công.
b. Mối hàn đai cứng cho đường ống áp lực hay ống lót thép.
c. Mối hàn giữa đồ gá lắp với ống áp lực.
d. Tất cả mối hàn tại công trình lắp đặt.
2. THIẾT BỊ HÀN
Thiết bị hàn tại xưởng và tại công trình lắp đặt như sau:
2.1 Tại xưởng
Danh mục Công suất Số lượng Ghi chú
Máy hàn SAW 1000A 2
Máy hàn một chiều DC 400A 10
Tủ sấy que hàn 100kg 01
Tủ sấy thuốc hàn 500kg 01
Gía hàn tự động 30tấn 04
Máy nén khí 8 kg/cm2 01
2.2 Tại công trình lắp đặt
Danh mục Công suất Số lượng Ghi chú
Máy hàn sáu mỏ (một chiều
DC)
1000A 04
Quy Trình Kỹ Thuật Hàn Trang 1/ 22
Công trình thủy điện Đồng Nai 3 & 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công trình thủy điện Đồng Nai 3 & 4 - Người đăng: tranhaiquang79-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Công trình thủy điện Đồng Nai 3 & 4 9 10 183