Ktl-icon-tai-lieu

Core JAVA - AWT

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 3241 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chương 5 : AWT
Sau khi học xong chương này, bạn có thể nắm được các nội dung sau:
Hiểu về AWT
Sử dụng các Component
Sử dụng các Container
Sử dụng các Layout Manager
Xử lý sự kiện với các Component

5.1 Giới thiệu về AWT
Các ứng dụng phần mềm hiện nay vô cùng thân thiện vì được trình bày nhiều màn hình
giao diện đồ họa đẹp mắt. Các ngôn ngữ lập trình hiện nay được cung cấp các đối tượng đồ
họa, chúng có thể được điều khiển bởi người lập trình viên, hay bởi người sử dụng. Một
trong số những kết quả quan trọng nhất chính là các ngôn ngữ hiện nay được dựa trên Giao
diện người dùng đồ họa (Graphical User Interface - GUI). Trong chương này, ta sẽ thảo
luận về Java hỗ trợ tính năng DUI cùng các sự thi hành của chúng.
GUI cung cấp chức năng nhập liệu theo cách thân thiện với người dùng. GUI biến đổi từ
ứng dụng đến ứng dụng và có thể chứa nhiều điều khiển như textbox, label, listbox hay các
điều khiển khác. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau cung cấp nhiều cách khác nhau để tạo
GUI. Các phần mềm giống như VB hay VC++ có thể cung cấp chức năng kéo và thả trong
khi đó phần mềm giống như C++ yêu cầu người lập trình phải viết toàn bộ mã để xây dựng
một GUI.
Một phần tử (element) GUI được thiết lập bằng cách sử dụng thủ tục sau:
Tạo element, instance, checkbox, label, hay listbox
Xác định sự xuất hiện khởi đầu của các phần tử
Quyết định xem phần tử đó có nên chiếm giữ vị trí được chỉ ra hay không
Thêm phần tử vào giao diện trên màn hình
Một thành phần (component) GUI là một đối tượng trực quan. Người dùng tương tác với đối
tượng này thông qua con trỏ chuột hay bàn phím. Các thành phần như là button, label v.v…
có thể được nhìn thấy trên màn hình. Bất kỳ thao tác nào áp dụng đến tất cả các thành
phần GUI đều được tìm thấy trong lớp đối tượng Component. Để tạo các thành phần GUI
này, chúng ta cần sử dụng các lớp tồn tại trong gói java.awt.

1

AWT có nghĩa là Abstract Windowing Toolkit. AWT là một bộ các lớp trong Java cho
phép chúng ta tạo một GUI và chấp nhận các nhập liệu của người dùng thông qua bàn
phím và chuột. AWT cung cấp các item khác nhau để tạo một GUI hiệu quả và lôi cuốn
người sử dụng. Các item này có thể là:
Thùng chứa (Container)
Thành ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Core JAVA - AWT - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Core JAVA - AWT 9 10 72